Gegevens verkoopplangroep ophalen

In workflows waarvoor gegevens van de verkoopplangroep nodig zijn, kun je met de actie Gegevens verkoopplangroep ophalen bestelgegevens uit je winkel ophalen.

Configuratie

Velden

De actie Gegevens verkoopplangroep ophalen bevat de volgende velden, waarmee de query wordt gebouwd:

Velden die worden gebruikt in de acties Gegevens ophalen.
Veld Beschrijving
Gegevens sorteren op Vereist. De parameters die bepalen hoe de gegevens die door de zoekquery zijn opgehaald gesorteerd worden.
Maximaal aantal resultaten Vereist. Het maximumaantal resultaten dat kan worden geretourneerd door de zoekquery die je selecteert. Je kunt er maximaal 100 tegelijk retourneren.
Query Vereist. Kies uit veelgebruikte query's of selecteer Geavanceerd om een eigen query te maken.

Tekenreeks query

Dit is een voorbeeldquery voor het ophalen van verkoopplangroepen die gedurende de afgelopen dag zijn bijgewerkt:

name='Subscribe & Save'

De category-variabele is een filter in de Verkoopplangroep-query en kan worden gebruikt om specifieke categorieën van verkoopplangroepen te selecteren.

Bij het opvragen van gegevens is het volgende handig om te weten:

  • Lijst met beschikbare filters voor verkoopplangroepen - Query's moeten een bepaalde syntaxis volgen.
  • Veldnamen voor alle query's zijn te vinden in de ontwikkelaarsdocumentatie voor het QueryRoot-object.
  • Queryveldwaarden worden niet altijd gedocumenteerd. In sommige gevallen kun je de waarden vinden door naar de API-documentatie te kijken. Je kunt ook vaak de veldwaarden in de URL's in het Shopify-beheercentrum vinden wanneer je filtert. Als je bijvoorbeeld enkele querywaarden voor bestellingen wilt zoeken, filter je de pagina Bestellingen in het Shopify-beheercentrum en controleer je de URL.
  • Je kunt een zoekopdracht uitvoeren of testen in je winkel met behulp van de Shopify GraphiQL-app.
  • Let op wat er gebeurt als de query mislukt. Vaak retourneert de API alle resultaten (in plaats van geen resultaten).

Geretourneerde gegevens

Alle acties Gegevens ophalen retourneren een lijst met tussen de 0 en 100 bronnen. Afhankelijk van waarvoor de lijst bedoeld is, kun je deze gegevens op verschillende manieren gebruiken:

  • Als je elk artikel in de lijst afzonderlijk wilt verwerken, bijvoorbeeld om een tag voor elk toe te voegen, kun je de actie Voor elk gebruiken.
  • Als je gegevens wilt verzamelen, zoals het aantal geretourneerde resultaten, kun je de actie Aantal of Som gebruiken.
  • Als je de lijst wilt exporteren, bijvoorbeeld voor het verzenden van een e-mail met alle artikelen, kun je geretourneerde gegevens rechtstreeks in vervolgacties gebruiken.

Gebruik de variabele Gegevens verkoopplangroep ophalen, een lijst met verkoopplangroepen, om toegang te krijgen tot de geretourneerde gegevens in stappen die op deze actie volgen. Je kunt deze variabele zowel in voorwaarden als in acties gebruiken. Je kunt de lijst met verkoopplangroepen bijvoorbeeld als volgt verzenden in een actie Interne e-mail verzenden:

{% for getSellingPlanGroupData_item in getSellingPlanGroupData %}
  {{getSellingPlanGroupData_item.name}}
{% endfor %}

Voorbeeld

Een workflow wordt bijvoorbeeld elke zondag om 9.00 uur uitgevoerd. De actie Gegevens verkoopplangroep ophalen wordt gebruikt om de gegevens voor de verkoopplangroepen op te halen die in de afgelopen week zijn aangemaakt. Als de producten die aan de verkoopplangroepen zijn gekoppeld je bestsellers zijn, dan kan de position van de verkoopplangroep worden verhoogd.

API-referentie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis