Bestelling toevoegen metaveld

De actie bestelling-Metaveld toevoegen voegt een Metaveld toe aan de bestelling die de workflow triggert, of werkt een bestaande metaveld van die bestelling bij.

Velden

De actie bestelling-Metaveld toevoegen bevat de volgende velden.

Velden die gebruikt worden in de actie 'bestelling-Metaveld toevoegen'.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een Metaveld-naamruimte is een opslag voor een groep Metavelden. Door Metavelden te groeperen in een naamruimte voorkom je dat je Metavelden met elkaar botsen.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de Metaveld-waarde.
Waarde Vereist. De waarde is de informatie die in het Metaveld wordt opgeslagen. Een waarde wordt altijd opgeslagen als tekenreeks, ongeacht het type Metaveld.
Type Het gegevenstype van de Metaveld-waarde.

Triggers

De actie bestelling-Metaveld toevoegen heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Bestellings-ID, bepaalt aan welke bestelling het Metaveld wordt toegevoegd. De bestellings-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

De actie bestelling-Metaveld toevoegen kan worden gebruikt in workflows die beginnen bij de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een bestelling-Metaveld toevoegt wanneer een bestelling is aangemaakt

In deze voorbeeldworkflow wordt een bestelling-Metaveld toegevoegd aan pas aangemaakte bestellingen.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis