อัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อจะเพิ่มเมตาฟิลด์ไปยังคำสั่งซื้อที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว หรืออัปเดตเมตาฟิลด์ที่มีอยู่แล้วในคำสั่งซื้อนั้นๆ

ช่อง

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ
ช่อง คำอธิบาย
เมตาฟิลด์ เนมสเปซ จำเป็นต้องมี เนมสเปซเมตาฟิลด์คือคอนเทนเนอร์สำหรับกลุ่มเมตาฟิลด์ การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ในเนมสเปซจะช่วยป้องกันไม่ให้เมตาฟิลด์ของคุณขัดแย้งกับเมตาฟิลด์อื่นๆ
คีย์ จำเป็นต้องมี คีย์คือตัวระบุสำหรับค่าเมตาฟิลด์
มูลค่า จำเป็นต้องมี ค่าคือข้อมูลที่จะได้รับการจัดเก็บในเมตาฟิลด์ โดยจะได้รับการจัดเก็บเป็นสตริงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเมตาฟิลด์ประเภทใด
ประเภท ประเภทของข้อมูลของค่าเมตาฟิลด์

ทริกเกอร์

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยฟิลด์ดังกล่าว คือ ID คำสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มเมตาฟิลด์เข้าไป ทั้งนี้ ระบบได้กำหนด ID คำสั่งซื้อเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อขึ้น

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะเพิ่มเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อไปยังสินค้าทุกรายการที่สร้างขึ้นใหม่

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์อินพุตอินพุตเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี