ย้ายคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ

การดำเนินการย้ายคำสั่งซื้อที่รอการจัดการจะอัปเดตตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ของคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ หากมีการดำเนินการย้ายคำสั่งซื้อที่รอการจัดการกับคำสั่งซื้อที่รอการจัดการที่ไม่สามารถย้ายได้หรือในสินค้าเฉพาะรายการที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ขั้นตอนการทำงานจะล้มเหลว

ช่อง

การดำเนินการย้ายคำสั่งซื้อที่รอการจัดการจะมีช่องข้อมูลดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการย้ายคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ
ช่อง คำอธิบาย
ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ID ตำแหน่งที่ตั้งที่จะย้ายคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ

ทริกเกอร์

การดำเนินการย้ายคำสั่งซื้อที่รอการจัดการจะดําเนินการกับคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ การดำเนินการจะใช้ ID คำสั่งซื้อที่รอการจัดการเพื่อระบุคำสั่งซื้อที่รอการจัดการที่ต้องการย้าย ระบบจะกำหนด ID คำสั่งซื้อที่รอการจัดการตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การดำเนินการย้ายคำสั่งซื้อรอจัดการสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้:

การดำเนินการย้ายคำสั่งซื้อรอจัดการยังสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่ทำซ้ำผ่านการจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้การดำเนินการลูป For each (ทำซ้ำ)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ย้ายการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อมีการปฏิเสธการจัดการคำสั่งซื้อที่รอการจัดการ

ในขั้นตอนการทำงานตัวอย่างนี้ คำสั่งซื้อที่รอการจัดการจะย้ายหลังจากที่คำขอการจัดการคำสั่งซื้อได้รับการปฏิเสธโดยบริการจัดการคำสั่งซื้อ

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน fulfillmentOrderMove

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี