รับข้อมูลคอลเลกชัน

คุณสามารถใช้การดำเนินการรับข้อมูลคอลเลกชันเพื่อดึงข้อมูลข้อมูลคอลเลกชันจากร้านค้าของคุณได้ในขั้นตอนการทำงานที่ใช้ข้อมูลคอลเลกชัน คุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้ โดยขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่หลังเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะที่ทำให้เกิดขั้นตอนการทำงานดังกล่าวในร้านค้าของคุณหรือจากแอป ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ช่อง

การดำเนินการรับข้อมูลคอลเลกชันประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ "รับข้อมูลคอลเลกชัน"
ช่อง คำอธิบาย
จัดเรียงข้อมูลตาม จำเป็นต้องมี พารามิเตอร์ที่ทำให้ระบบจัดเรียงข้อมูลส่งกลับจากคำค้นหา
จํานวนคอลเลกชันสูงสุด จำเป็นต้องมี จำนวนคอลเลกชันสูงสุดที่ระบบสามารถส่งกลับจากคำค้นหาที่คุณเลือก
เลือกคำค้นหาเพื่อกรองข้อมูล ต้องระบุ คำค้นหาที่ได้รับข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงาน เลือก ขั้นสูง เพื่อสร้างคำค้นหาคอลเลกชันของคุณเอง โดยใช้ API โครงสร้างทางไวยากรณ์ของการค้นหาของ Shopify
แก้ไขคำค้นหา คำค้นหาที่ใช้เพื่อเลือกคอลเลกชัน สามารถแก้ไขคำค้นหานี้เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “รับข้อมูลคอลเลกชัน” จะไม่ดำเนินการในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะดึงข้อมูลจากร้านค้าของคุณตามคำค้นหาของคุณ และทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานในขั้นตอนต่อๆ ไปในขั้นตอนการทำงานของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “รับข้อมูลคอลเลกชัน” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ตามมาจะมีตัวแปร “รับข้อมูลคอลเลกชัน” พร้อมใช้งานในเครื่องมือเลือกตัวแปรหากต้องการใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากคำค้นหาของคุณในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือก “รับข้อมูลคอลเลกชัน” ในส่วน “ข้อมูลที่ส่งคืน” ของแผงการกำหนดค่าสำหรับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง ให้ใช้อ็อบเจกต์ getCollectionData

ทริกเกอร์

สามารถใช้การดำเนินการรับข้อมูลคอลเลกชันได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะส่งอีเมลสำหรับใช้ภายในหากมีคอลเลกชันใดก็ตามที่มีชื่อว่า

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะส่งอีเมลสำหรับใช้ภายในหากมีคอลเลกชันใดก็ตามที่มีชื่อว่า "ใหม่"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี