เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

การดำเนินการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะเพิ่มแท็กไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน แท็กของคำสั่งซื้อดังกล่าวจะติดไปด้วย และจะถูกเพิ่มเป็นแท็กคำสั่งซื้อ

ช่อง

การดำเนินการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ “เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน”
ช่อง คำอธิบาย
แท็ก แท็กที่จะเพิ่มไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนแท็ก หากต้องการเพิ่มแท็กหลายรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ป้อนแต่ละแท็กแยกกันต่างหากโดยพิมพ์แท็ก จากนั้นกดปุ่ม enter
  • ป้อนแท็กหลายรายการในครั้งเดียวโดยคั่นแต่ละแท็กด้วยเครื่องหมายจุลภาค ลบช่องว่างระหว่างเครื่องหมายจุลภาคออกแล้ว

    ตัวอย่างเช่น การป้อนแท็ก1, แท็ก2, แท็ก3 จากนั้นกดแป้นป้อนขาเข้าจะส่งผลให้แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3เริ่มแสดงในการดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้ว จะมีการเพิ่มแท็กที่แยกกันต่างหากสามรายการ: แท็ก1, แท็ก2 และแท็ก3

ทริกเกอร์

การดำเนินการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่จะเพิ่มแท็กเข้าไป ทั้งนี้ ID คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะเพิ่มแท็กเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินขึ้น

ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ แท็กสินค้า new และ draft ไปยังการสั่งซื้อแบบร่างที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนการเพิ่มแท็ก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี