Thêm thẻ đơn hàng nháp

Thao tác Thêm thẻ đơn hàng nháp thêm một thẻ vào đơn hàng nháp kích hoạt quy trình làm việc.

Khi bạn tạo đơn hàng từ đơn hàng nháp, các thẻ của đơn hàng nháp cũng di chuyển theo và được thêm làm thẻ đơn hàng.

Trường

Thao tác Thêm thẻ đơn hàng nháp bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm thẻ đơn hàng nháp.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần thêm vào đơn hàng nháp. Thẻ có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để thêm nhiều thẻ, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập cùng lúc nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ được thêm: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm thẻ đơn hàng nháp có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng nháp, xác định đơn hàng nháp cần thêm thẻ vào. ID đơn hàng nháp được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Thêm thẻ đơn hàng nháp trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khi tạo đơn hàng nháp

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ newdraft được thêm vào tất cả các đơn hàng nháp mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsAdd.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí