Xóa thẻ sản phẩm

Thao tác Xóa thẻ sản phẩm xóa các thẻ từ sản phẩm mà kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa thẻ sản phẩm bao gồm các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Xóa thẻ sản phẩm.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần xóa khỏi sản phẩm. Thẻ có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để xóa nhiều thẻ, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ bị xóa: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa thẻ sản phẩm có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID sản phẩm, xác định sản phẩm có thẻ cần xóa. ID sản phẩm được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Xóa thẻ sản phẩm trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa thẻ sản phẩm khi lưu trữ sản phẩm

Trong quy trình làm việc ví dụ này, thẻ sản phẩm sẽ bị xóa khi trạng thái sản phẩm thay đổi từ đang có hiệu lực thành đã lưu trữ.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsRemove.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí