Xóa thẻ đơn hàng

Thao tác Xóa thẻ đơn hàng xóa thẻ khỏi khách hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa thẻ đơn hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa thẻ đơn hàng.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần xóa khỏi khách hàng. Thẻ có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để xóa nhiều thẻ, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ bị xóa: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa thẻ đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng có thẻ cần xóa. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Xóa thẻ đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gỡ thẻ khi đơn hàng được thực hiện

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ new bị xóa khỏi đơn hàng khi các đơn hàng đó được thực hiện.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsRemove.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí