Tạo URL chuyển hướng

Thao tác Tạo URL chuyển hướng tạo một URL chuyển hướng chuyển lưu lượng truy cập từ trang web này sang trang web khác.

Trường

Thao tác Tạo URL chuyển hướng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Tạo URL chuyển hướng.
Trường Mô tả
Đường dẫn Bắt buộc. URL chuyển hướng khách hàng. URL được dùng trong trường này phải là URL hiện có trong cửa hàng của bạn.
Mục tiêu Bắt buộc. URL mà khách hàng được chuyển hướng đến. URL được dùng trong trường này có thể là URL đã tồn tại trong cửa hàng của bạn hoặc một trang đích bên ngoài.
Ghi đè lần chuyển hướng hiện có Khi bạn chọn trường này, URL chuyển hướng sẽ được tạo ngay cả khi URL gốc chuyển hướng khách hàng đã có URL chuyển hướng.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Tạo URL chuyển hướng trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc chuyển hướng khách truy cập từ sản phẩm đã xóa sang trang khác

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, URL chuyển hướng được tạo khi sản phẩm bị xóa. URL chuyển hướng sẽ đưa khách truy cập từ trang sản phẩm đã xóa đến trang có thêm thông tin về các sản phẩm đã ngừng cung cấp.

Quy trình làm việc này sử dụng thuộc tính title của sản phẩm đã xóa để tạo URL chuyển hướng khách hàng. Lưu ý rằng nếu sản phẩm có mã điều khiển hoặc URL tùy chỉnh trước khi bị xóa, quy trình làm việc này có thể không hoạt động.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi urlRedirectCreate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí