Hủy đơn hàng

Thao tác Hủy đơn hàng sẽ hủy đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Hủy đơn hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Hủy đơn hàng.
Trường Mô tả
Gửi thông báo cho khách hàng Khi bạn chọn trường này, quy trình làm việc sẽ thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng của họ đã bị hủy.
Lý do Bắt buộc. Trường này cho biết lý do hủy đơn hàng. Lý do mặc định là Khách hàng đã thay đổi/hủy đơn hàng.
Hoàn tiền mặt hàng Khi bạn chọn trường này, các khoản phí của sản phẩm và thuế sẽ được hoàn lại cho khách hàng.
Hoàn tiền vận chuyển Khi bạn chọn trường này, các khoản phí vận chuyển sẽ được hoàn lại cho khách hàng.
Trả các mặt hàng về kho Khi bạn chọn trường này, các mặt hàng trong đơn hàng sẽ được trả về kho hàng của cửa hàng.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Hủy đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, ID đơn hàng (hoặc order.id), xác định đơn hàng cần hủy. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Hủy đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc hủy đơn hàng khi mức độ rủi ro cao

Trong quy trình làm việc ví dụ này, đơn hàng bị hủy khi có mức độ rủi ro cao.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại Hủy đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí