Thêm thẻ sản phẩm

Thao tác Thêm thẻ sản phẩm sẽ thêm một thẻ vào sản phẩm kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Thêm thẻ sản phẩm bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm thẻ sản phẩm.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần thêm vào sản phẩm. Thẻ có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để thêm nhiều thẻ, hãy thực hiện một trong các cách sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập cùng lúc nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ được thêm: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm thẻ sản phẩm có một trường ẩn do yếu tố kích hoạt thêm vào. Trường này – trường ID sản phẩm – sẽ xác định sản phẩm cần thêm thẻ. ID sản phẩm được đặt theo mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể sử dụng thao tác Thêm thẻ sản phẩm trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khi sản phẩm được thêm vào cửa hàng

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ new arrival được thêm vào tất cả các sản phẩm mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsAdd.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí