Thêm thẻ sản phẩm

Thao tác Thêm thẻ sản phẩm sẽ thêm một thẻ vào sản phẩm kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Thêm thẻ sản phẩm bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm thẻ sản phẩm.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần thêm vào sản phẩm. Thẻ có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để thêm nhiều thẻ, hãy thực hiện một trong các cách sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ được thêm: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm thẻ sản phẩm có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID sản phẩm, xác định sản phẩm để thêm thẻ vào. ID sản phẩm được cài đặt theo mặc định và có thể sử dụng cùng yếu tố kích hoạt chứa sản phẩm hoặc mẫu mã, bao gồm:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khi sản phẩm được thêm vào cửa hàng

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ new arrival được thêm vào tất cả các sản phẩm mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsAdd.

Vấn đề thường gặp

Flow cho biết đã thêm thẻ nhưng thẻ này không có trên Trang quản trị.

Lý do: Một ứng dụng (thông thường) hoặc người dùng Tran quản trị đã ghi đè thẻ. Tình huống này xảy ra do nhiều ứng dụng sử dụng cùng các sự kiện, chẳng hạn như Đã tạo đơn hàng, giống như Flow. Flow thường kết thúc trước, sau đó các ứng dụng khác sẽ thực hiện chỉnh sửa không xét đến các thẻ mới.

Giải pháp: Giải pháp tốt nhất là cho phép ứng dụng thực hiện thao tác trong Flow mà bạn có thể gọi sau khi Flow chạy. Nếu không có thao tác như vậy, bạn nên liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để hỏi cách tránh ghi đè thẻ. Nếu không thể khắc phục sự cố với ứng dụng, bạn có thể thử chèn bước "Chờ" trong Flow để trì hoãn khi Flow thêm thẻ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí