Xóa URL chuyển hướng

Thao tác Xóa URL chuyển hướng sẽ xóa các URL chuyển hướng chuyển lưu lượng truy cập từ trang web này sang trang web khác.

Trường

Thao tác Xóa URL chuyển hướng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa URL chuyển hướng.
Trường Mô tả
Đường dẫn Bắt buộc. URL chuyển hướng khách hàng.
Mục tiêu Bắt buộc. URL mà khách hàng được chuyển hướng đến. URL được dùng trong trường này có thể là URL đã tồn tại trong cửa hàng của bạn hoặc một trang đích bên ngoài.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Xóa URL chuyển hướng trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa URL chuyển hướng đưa khách truy cập từ bộ sưu tập đã xóa sang bộ sưu tập khác

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, lần chuyển hướng URL bị xóa khi một bộ sưu tập được tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại thay đổi urlRedirectDelete.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí