Xóa thẻ khách hàng

Thao tác Xóa thẻ khách hàng xóa thẻ khỏi khách hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa thẻ khách hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa thẻ khách hàng.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần xóa khỏi khách hàng. Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để xóa nhiều thẻ, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ bị xóa: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa thẻ khách hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID khách hàng, xác định khách hàng có thẻ cần xóa. ID khách hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Xóa thẻ khách hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gỡ thẻ khi tổng số tiền chi tiêu của khách hàng bằng hoặc trên 50 USD.

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ new bị xóa khỏi khách hàng khi tổng số tiền đơn hàng của khách hàng đó bằng hoặc trên 50 USD.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsRemove.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí