Đã tạo khách hàng

Yếu tố kích hoạt Đã tạo khách hàng bắt đầu quy trình làm việc khi khách hàng mới đặt hàng trong cửa hàng hoặc khi người dùng trong tổ chức của bạn tạo hồ sơ khách hàng theo cách thủ công.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo khách hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng khi hồ sơ khách hàng được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm vào hồ sơ khách hàng khi hồ sơ khách hàng được tạo.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo khách hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một khách hàng.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo khách hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí