Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để nhận hàng

Yếu tố kích hoạt Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để nhận hàng sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi một hoặc nhiều mặt hàng trong đơn hàng đã được chuẩn bị sẵn sàng để nhận hàng.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để nhận hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ thêm thẻ đơn hàng khi các mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng để nhận hàng

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ đơn hàng được áp dụng khi các mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng để nhận hàng.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để nhận hàng

Yếu tố kích hoạt này áp dụng cho quá trình thực hiện đơn hàng của bên thứ ba, không áp dụng cho sự kiện thực hiện thủ công. Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba để tìm hiểu cách đặt đơn hàng thử nghiệm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để nhận hàng cho phép thực hiện thao tác bằng đối tượng Order Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí