Đã tạo bộ sưu tập

Yếu tố kích hoạt Đã tạo bộ sưu tập bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba tạo một bộ sưu tập trong trang quản trị Shopify. Quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo bộ sưu tập áp dụng cho cả bộ sưu tập thủ công lẫn tự động.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo bộ sưu tập.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi bộ sưu tập được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi bộ sưu tập được tạo.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo bộ sưu tập

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một bộ sưu tập.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo bộ sưu tập cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql bộ sưu tập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí