Cập nhật phương thức thanh toán của khách hàng

Yếu tố kích hoạt Đã cập nhật phương thức thanh toán của khách hàng bắt đầu quy trình làm việc khi có phương thức thanh toán của khách hàng được cập nhật. Xem tài liệu về thanh toán để biết thêm thông tin.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã cập nhật phương thức thanh toán của khách hàng.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt này.
Dữ liệu Mô tả
phương thức thanh toán của khách hàng Phương thức thanh toán của khách hàng đã cập nhật. Cho phép truy cập dữ liệu về API GraphQL Admin Đối tượng phương thức thanh toán của khách hàng

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt

Để thử nghiệm quy trình làm việc đang hoạt động bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, bạn có thể:

  • Yêu cầu khách hàng hoàn tất biểu mẫu cập nhật phương thức thanh toán được gửi từ bảng điều khiển trang quản trị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí