Đã xóa mẫu mã sản phẩm

Yếu tố kích hoạt Đã xóa mẫu mã sản phẩm bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa một mẫu mã của một sản phẩm.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa mẫu mã sản phẩm.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi mẫu mã sản phẩm bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi mẫu mã sản phẩm bị xóa.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã xóa mẫu mã sản phẩm

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy xóa một mẫu mã khỏi sản phẩm hiện có.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã xóa mẫu mã sản phẩm cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql ProductVariant.

Các đối tượng đã xóa không có trong API. ID mẫu mã sản phẩm là chi tiết duy nhất bạn xem được khi mẫu mã sản phẩm bị xóa. Bạn sẽ không xem được các chi tiết khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí