Đã tạo người liên hệ của công ty

Yếu tố kích hoạt Đã tạo người liên hệ của công ty sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi thêm người liên hệ mới cho công ty.

Thao tác

Bạn có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo người liên hệ của công ty.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ gửi email truy cập B2B khi thêm người liên hệ của công ty vào một công ty

Trong quy trình làm việc mẫu này, người liên hệ sẽ nhận được email truy cập B2B khi được thêm vào công ty.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo người liên hệ của công ty

Để thử nghiệm quy trình làm việc sẽ bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, thêm người liên hệ mới cho công ty trên trang quản trị Shopify.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo người liên hệ của công ty cho phép thực hiện thao tác với đối tượng CompanyContact Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí