Yrityksen yhteyshenkilö luotu

Yrityksen yhteyshenkilö luotu -käynnistin käynnistää työnkulun, kun yritykseen lisätään uusi yhteyshenkilö.

Toimenpiteet

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää työnkuluissa, jotka käynnistyvät Yrityksen yhteyshenkilö luotu -käynnistimellä.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka lähettää B2B-käyttöoikeussähköpostin, kun yrityksen yhteyshenkilö lisätään yritykseen

Tässä esimerkkityönkulussa yhteyshenkilölle lähetetään B2B-käyttöoikeussähköposti, kun hänet lisätään yritykseen.

Yrityksen yhteyshenkilö luotu -käynnistimen testaaminen

Jos haluat testata tällä käynnistimellä käynnistyvää työnkulkua, lisää yritykseen uusi yhteyshenkilö Shopify-ylläpitäjässä.

API-tiedot

Yrityksen yhteyshenkilö luotu -käynnistin mahdollistaa toimintojen suorittamisen CompanyContact Graphql API -objektilla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi