Jakelutapahtuma luotiin

Jakelutapahtuma luotu -käynnistin käynnistää työnkulun, kun olemassa olevan tilauksen jakelun tilassa tapahtuu muutoksia.

Toimenpiteet

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää työnkuluissa, jotka käynnistyvät Jakelutapahtuma luotu -käynnistimellä.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka lähettää sähköpostiviestin, kun jakelun tila on vahvistettu

Tässä esimerkkityönkulussa lähetetään sähköpostiviesti, kun jakelu on vahvistettu.

Jakelutapahtuma luotu -käynnistimen testaaminen

Tämä käynnistin koskee kolmannen osapuolen toimituksia, ei manuaalisia toimituksia. Jos haluat testata tällä käynnistimellä alkaa työnkulkua, ota yhteyttä kolmannen osapuolen jakelupalveluun selvittääksesi miten voit tehdä testitilauksen.

API-tiedot

Jakelutapahtuma luotu -käynnistin mahdollistaa toimintojen suorittamisen FulfillmentEvent Graphql API -objektilla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi