Tilaustapahtuma luotiin

Tilaustapahtuma luotu -käynnistin käynnistää työnkulun, kun tilauksen tapahtuma luodaan.

Toimenpiteet

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää työnkuluissa, jotka käynnistyvät Tilaustapahtuma luotu -käynnistimellä.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, jossa lähetetään sähköpostiviesti, kun tilaustapahtuma luodaan

Tässä esimerkkityönkulussa lähetetään sähköpostiviesti, kun tilaustapahtuma luodaan.

Tilaustapahtuma luotiin ‑käynnistimen testaaminen

Jos haluat testata tällä käynnistimellä alkavaa työnkulkua, luo testitilaus ja suorita sitten siihen tapahtuma, kuten maksun vastaanottamisen.

API-tiedot

Tilaustapahtuma luotu -käynnistin mahdollistaa toimintojen suorittamisen Order Graphql API -objektilla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi