Tilaus luotu

Tilaus luotu -käynnistin käynnistyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksen tai kun tilausluonnos on merkitty maksetuksi ja muutettu tilaukseksi.

Annettavat tiedot

Seuraavat tiedot annetaan työnkuluille, jotka alkavat Tilaus luotu -käynnistimellä.

Työnkuluille käynnistimen avulla annettavat tiedot.
Tiedot Oikeuksien kuvaus
tilaus Luotu tilaus. Mahdollistaa pääsyn GraphQL Admin API:n Tilausobjektiin

Käynnistimen testaaminen

Jos haluat testata aktiivista työnkulkua, joka alkaa tällä käynnistimellä, voit:

Toimenpiteet

Tämä käynnistin tarjoaa tilauksen, joten sen avulla voit käyttää kaikkia toimenpiteitä, jotka edellyttävät tilausta, mukaan lukien seuraavat:

Tilausten avulla voit käyttää muita tietoja, kuten asiakasta, joten niitä voidaan käyttää asiakastoimintojen kanssa. Näitä ovat:

Tilauksissa on myös tietoluetteloita, kuten rivikohtia. For each -toiminnon avulla voit selata näitä luetteloita silmukassa ja suorittaa jokaista kohdetta koskevia toimintoja. Voit esimerkiksi selata rivikohdat silmukassa ja lisätä tunnisteen jokaiseen kohteeseen.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka päivittää asiakashuomautuksen, kun tilaus luodaan

Tässä esimerkkityönkulussa asiakashuomautus päivitetään, kun asiakas luo uuden tilauksen.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi