Tuoteversion varastomäärä muuttunut

Tuoteversion varastomäärä muuttunut -käynnistin käynnistää työnkulun, kun tietyn tuoteversion varastoa muutetaan. Varaston muutoksen lähde voi olla tilaus, manuaalinen varastomuutos tai sovellus, joka muuttaa varastomääriä.

Annettavat tiedot

Seuraavat tiedot annetaan työnkulkuihin, jotka käynnistyvät Tuoteversion varastomäärä muuttunut -käynnistimestä.

Tieto, joka annetaan työnkulkuihin Tuoteversion varastomäärä muuttunut -käynnistimellä.
Tiedot Kuvaus
tuote Tuote, jonka varastomäärä muuttui.
productVariant Tuoteversio, jonka varastomäärä muuttui.
inventoryQuantityPrior Tuoteversion aiempi varastomäärä.

Tuoteversion varastomäärä muuttunut -käynnistimen testaaminen

Jos haluat testata tällä käynnistimellä käynnistyvää työnkulkua, muuta tuotteen varastomäärää.

Huomioitavaa

  • Tuoteversion varastomäärä muutettu -käynnistin käynnistää työnkulun, vaikka tuotteen Seuraa määrää -valinta olisi poistettu.
  • Tämä käynnistin mahdollistaa tuotteisiin ja versioihin vaikuttavien toimintojen käytön. Käytä sen sijaan Varastokohde luotu -käynnistintä työnkuluissa, jotka vaikuttavat varastokohteisiin.
  • Tilausluonnokset eivät vaikuta saatavilla olevaan varastoon, ennen kuin tilausluonnokset muunnetaan tilauksiksi.

Esimerkit

Flow-mallikirjastossa on useita esimerkkejä, joissa hyödynnetään Tuoteversion varastomäärä muuttunut -käynnistintä. Nämä esimerkit osoittavat, miten varastoa hyödynnetään tuotteissa, versioissa ja toimipaikkaa kohti.

Jos haluat tarkistaa varastomäärän yhdessä sijainnissa, löydät määrätiedot käyttämällä productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / available muuttujaa. Sijainnin nimi tai tunnus voidaan valita käyttämällä productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / name tai productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / id -muuttujaa .

Toimenpiteet

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää työnkuluissa, jotka käynnistyvät Tuoteversion varastomäärä muuttunut -käynnistimellä.

API-tiedot

Tuoteversion varastomäärä muuttunut -käynnistin mahdollistaa toiminnot, jotka voidaan suorittaa Product Graphql API -objektilla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi