เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแล้ว

ทริกเกอร์ “เปลี่ยนแปลงปริมาณตัวเลือกสินค้าคงคลังแล้ว” จะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังอาจเป็นการสั่งซื้อ การเปลี่ยนสินค้าคงคลังด้วยตนเอง หรือแอปที่เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง

ข้อมูลที่ป้อน

ข้อมูลต่อไปนี้ระบุเอาไว้สำหรับขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ “ปริมาณตัวเลือกสินค้าคงคลังเปลี่ยนแปลงแล้ว

ข้อมูลที่ให้กับขั้นตอนการทำงานที่มีทริกเกอร์เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแล้ว
ข้อมูล คำอธิบาย
product สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าคงคลัง
ProductVariant ตัวเลือกสินค้าที่มีการเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง
inventoryQuantityPrior ปริมาณสินค้าคงคลังก่อนหน้านี้ของตัวเลือกสินค้า

การทดสอบทริกเกอร์เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแล้ว

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ โปรดเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังของสินค้า

ข้อพิจารณา

  • ทริกเกอร์ “เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแล้ว” จะเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ แม้ว่าสินค้านั้นจะไม่ได้รับการติดตามปริมาณอยู่ก็ตาม
  • ทริกเกอร์นี้จะอนุญาตให้ใช้การสั่งการที่มีผลต่อสินค้าและตัวเลือกสินค้าใช้ทริกเกอร์รายการสินค้าคงคลังที่สร้างขึ้นแทนเพื่อขั้นตอนที่มีผลต่อ สินค้าคงคลัง
  • คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะไม่มีผลต่อสินค้าคงคลังที่มีอยู่จนกว่าจะแปลงเป็นคำสั่งซื้อ

ตัวอย่าง

ไลบรารีเทมเพลต Flow มี ตัวอย่างมากมาย ที่ใช้ประโยชน์จากทริกเกอร์ “ปริมาณตัวเลือกสินค้าคงคลังเปลี่ยนแปลงแล้ว”ตัวอย่างเหล่านี้แสดงวิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าคงคลังของสินค้า ตัวเลือกสินค้า และต่อตำแหน่งที่ตั้ง

หากต้องการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลัง ณ ตำแหน่งที่ตั้งเดียว คุณสามารถค้นหาข้อมูลปริมาณได้โดยใช้ตัวแปร productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / available คุณสามารถตรวจสอบชื่อหรือ ID ของตำแหน่งที่ตั้งได้โดยใช้ตัวแปร productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / name หรือ productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / id

การดำเนินการ

สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ “ปริมาณตัวเลือกสินค้าคงคลังเปลี่ยนแปลงแล้ว

รายละเอียด API

ทริกเกอร์ “ปริมาณตัวเลือกสินค้าคงคลังเปลี่ยนแปลงแล้ว” ทำให้สำมารถดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยออบเจ็กต์ Product Graphql API

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี