อัปเดตสัญญาการสมัครใช้งานแล้ว

ทริกเกอร์อัปเดตสัญญาการสมัครใช้งานแล้วจะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณหรือเมื่อแอปจากภายนอกมีการอัปเดตสัญญาการสมัครใช้งาน

ช่อง

ทริกเกอร์อัปเดตสัญญาการสมัครใช้งานแล้วมีช่องข้อมูลซึ่งสามารถใช้ในเงื่อนไขและการดำเนินการ และเพื่อรับข้อมูลในขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้:

ช่องในทริกเกอร์อัปเดตสัญญาการสมัครใช้งาน
ช่อง คำอธิบาย
สัญญาการสมัครใช้งาน สัญญาการสมัครใช้งานที่อัปเดตแล้ว
ลูกค้า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของสัญญาการสมัครใช้งานที่อัปเดตแล้ว
ร้านค้า ร้านค้าที่มีการอัปเดตสัญญา

การดำเนินการ

เนื่องจากทริกเกอร์ส่งคืนฟิลด์ สัญญาการสมัครใช้งาน ลูกค้า และร้านค้า การดำเนินการที่ต้องใช้ฟิลด์เหล่านั้นจึงสามารถใช้กับทริกเกอร์ได้ เช่น:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะเพิ่มแท็กไปยังลูกค้าเมื่อมีการอัปเดตสัญญาการสมัครใช้งาน

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะทำการเพิ่มแท็กไปยังลูกค้าเมื่อมีการอัปเดตสัญญาการสมัครใช้งาน

การทดสอบทริกเกอร์อัปเดตสัญญาการสมัครใช้งานแล้ว

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ โปรดสร้างการสมัครใช้งานผ่านหน้าร้าน จากนั้นแก้ไขสัญญาการสมัครใช้งานที่ได้ผ่านแอปสมัครใช้งานที่คุณติดตั้ง หากคุณใช้แอปสมัครใช้งานจากภายนอก โปรดดูเอกสารประกอบของแอปสำหรับการแก้ไขสัญญา หากคุณใช้แอปสมัครใช้งาน Shopify จากภายนอก โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับการแก้ไขสัญญา

รายละเอียด API

ทริกเกอร์อัปเดตสัญญาการสมัครใช้งานแล้วนั้นจะทําให้สามารถดำเนินการกับอ็อบเจกต์ใน API Graphql ของ SubscriptionContractได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี