เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน

ทริกเกอร์เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานจะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานไม่สำเร็จ

ทริกเกอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเพียงครั้งเดียวต่อเวอร์ชันของขั้นตอนการทำงานภายใน 30 วัน ตัวอย่างเช่น หากไม่สามารถใช้งานขั้นตอนการทำงานได้ 10 ครั้งในหนึ่งวัน ทริกเกอร์จะทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากขั้นตอนการทำงานได้รับการแก้ไขและล้มเหลวอีกครั้ง ทริกเกอร์จะทำงานอีกครั้ง หากขั้นตอนการทำงานผิดพลาดหนึ่งครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และผิดพลากอีกครั้งในเดือนเมษายน (มากกว่า 30 วัน) ระบบจะส่งการแจ้งเตือนครั้งที่สอง

ช่อง

ทริกเกอร์เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานมีฟิลด์ต่อไปนี้ซึ่งสามารถใช้ในเงื่อนไขและการดำเนินการรวมถึงเพื่อรับข้อมูลในขั้นตอนการทำงานได้

ช่องในทริกเกอร์ “เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน”
ช่อง คำอธิบาย
ID ของขั้นตอนการทำงาน ID ของขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลว
ID การทำงานของขั้นตอนการทำงาน ID ของการเรียกใช้งานที่ล้มเหลว
ชื่อขั้นตอนการทำงาน ชื่อของขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลว
โดเมน Shopify ชื่อโดเมน .myshopify.com ของร้านค้า
URL ของขั้นตอนการทำงานที่ใช้งาน URL ไปยังหน้าขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานที่ล้มเหลว
URL ของขั้นตอนการทำงาน URL ไปยังหน้าข้อมูลสรุปขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลว
เวอร์ชันของขั้นตอนการทำงาน เวอร์ชันของขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลว

หากต้องการสร้างลิงก์ไปยังการเรียกใช้ขั้นตอนการทำงาน คุณสามารถใช้ตัวแปรที่ระบุดังนี้ https://{{shopDomain}}/admin/apps/flow/web/overview/activity/{{workflowRunId}}

การทดสอบทริกเกอร์ “เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน”

หากต้องการทดสอบขั้นตอนการทำงานการแจ้งเตือนที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์นี้ ให้สร้างและทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่ขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลวเสร็จสมบูรณ์ ระบบควรจะทริกเกอร์ขั้นตอนการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ หากต้องการทดสอบขั้นตอนการแจ้งเตือนอีกครั้ง ให้สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลวใหม่หรือแก้ไขขั้นตอนที่มีอยู่ หลังจากที่คุณมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานของคุณเหมาะกับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแล้ว ให้ลบขั้นตอนการทำงานทดสอบออก

การดำเนินการ

การดำเนินการใดๆ ที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลจะสามารถใช้งานได้กับทริกเกอร์เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน ซึ่งได้แก่

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะส่งอีเมลเมื่อพบข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี