Arbeidsflytfeil oppstått

Utløseren Arbeidsflytfeil oppstått starter en arbeidsflyt når arbeidsflyter mislykkes under kjøring.

Utløseren er utformet slik at den bare kjører én gang per arbeidsflytversjon innenfor 30 dager. Hvis en arbeidsflyt for eksempel mislykkes 10 ganger på én dag, kjører utløseren bare én gang. Hvis arbeidsflyten redigeres og mislykkes på nytt, kjører utløseren på nytt. Hvis arbeidsflyten mislykkes én gang i februar og på nytt i april (mer enn 30 dager), sendes et nytt varsel.

Felter

Utløseren Arbeidsflytfeil oppstått inneholder følgende felter, som kan brukes i betingelser og handlinger og for å hente inn data til arbeidsflyten:

Felter i utløseren Arbeidsflytfeil oppstått.
Felt Beskrivelse
Arbeidsflyt-ID ID-en for den mislykkede arbeidsflyten.
ID for arbeidsflytkjøringen ID-en for den mislykkede kjøringen.
Arbeidsflytens navn Navnet på den mislykkede arbeidsflyten.
Shopify-domene Butikkens .myshopify.com-domenenavn.
URL-adresse for arbeidsflytkjøring URL-adressen til siden for den mislykkede arbeidsflytkjøringen.
URL-adresse til arbeidsflyt URL-adressen til sammendragssiden for den mislykkede arbeidsflyten.
Arbeidsflytversjon Versjonen på den mislykkede arbeidsflyten.

For å bygge en kobling til arbeidsflytkjøringen kan du bruke de oppgitte variablene som dette: https://{{shopDomain}}/admin/apps/flow/web/overview/activity/{{workflowRunId}}

Teste utløseren Arbeidsflytfeil oppstått

For å teste en varslingsarbeidsflyt som starter med denne utløseren, må du opprette og utløse en testarbeidsflyt som konsekvent støter på feil. Så lenge den mislykkede arbeidsflyten fullføres, vil varslingsarbeidsflyten automatisk bli utløst. For å teste varslingsarbeidsflyten på nytt kan du enten opprette en ny arbeidsflyt som mislykkes, eller redigere den eksisterende. Når du er trygg på at arbeidsflyten fungerer som forventet, kan du slette testarbeidsflyten.

Handlinger

Handlinger som ikke krever data kan brukes med utløseren Arbeidsflytfeil oppstått. Disse inkluderer:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-postmelding når en arbeidsflyt støter på en feil

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis