Produktvariant utsolgt

Utløseren Produktvariant utsolgt starter en arbeidsflyt når lagerbeholdningen av en produktvariant faller fra 1 eller mer til 0 eller mindre. Kilden til endringen av lagerantall kan være en bestilling, en manuell lagerendring eller en app som endrer lagerantall.

Oppgitte data

Følgende data sendes til arbeidsflyter som starter med utløseren Produktvariant utsolgt.

Data som sendes til arbeidsflyter med utløseren Produktvariant utsolgt.
Data Beskrivelse
productVariant Produktvarianten som har fått endret lagerantall.

Teste utløseren Produktvariant utsolgt

For å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren må du endre lagerbeholdningen av en variant fra større enn 0 til 0.

Eksempler

Flow-malbiblioteket har eksempler som bruker utløseren Produktvariant utsolgt. Disse eksemplene viser hvordan du kan utnytte lagerbeholdning for produkter, varianter og per lokalisasjon.

Handlinger

Enhver handling som krever en variant eller et produkt kan brukes med utløseren Produktvariant utsolgt. Dette inkluderer:

API-detaljer

Med utløseren Produktvariant utsolgt kan det utføres handlinger med Product Variant Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis