Fjern produkttagger

Handlingen Fjern produkttagger fjerner tagger fra produktet som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felt

Handlingen Fjern produkttagger inneholder følgende felter.

Felte rsom brukes i handlingen Fjern produkttagger.
Felt Beskrivelse
Tagger Taggene som skal fjernes fra et produkt. Tagger skiller mellom store og små bokstaver. Gjør følgende for å fjerne flere tagger:
  • Angi hver tagg hver for seg ved å skrive inn taggen, og deretter trykke på Enter-tasten.
  • Skrive inn flere tagger og skille dem med komma. Mellomrom mellom kommaene blir fjernet.

    Hvis du for eksempel angir tagg1,tagg2,tagg3 og deretter trykker på Enter-tasten, vises tagg1,tagg2,tagg3 i handlingen. Når handlingen utføres, fjernes tre separate tagger: tagg1, tagg2 og tagg3.

Utløsere

Handlingen Fjern produkttagger har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet som skal ha fjernet tagger. Produkt-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern produkttagger kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner en produkttagg når et produkt arkiveres

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes en produkttagg når produktets status endres fra aktivt til arkivert.

API-detaljer

Gå gjennom mutasjonen tagsRemove for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis