Hent data om bestillingsutkast

I arbeidsflyter som bruker data om bestillingsutkast kan du bruke handlingen Hent data om bestillingsutkast for å hente informasjon om bestillingsutkast fra butikken. Du kan bruke denne handlingen i alle arbeidsflyter, inkludert utløseren Planlagt tid. I en arbeidsflyt som bruker utløseren Planlagt tid starter arbeidsflyten på en tid du spesifiserer, i stedet for som et resultat av en hendelse. Fordi det ikke er noen bestemte hendelser i butikken eller fra en app som starter arbeidsflyten, er ingen data automatisk inkludert.

Felt

Handlingen Hent data om bestillingsutkast inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Hent data om bestillingsutkast.
Felt Beskrivelse
Sorter data etter Påkrevd. Parameterne dataene som returneres av søket sorteres etter.
Maksimalt antall bestillingsutkast Påkrevd. Det maksimale antallet bestillingsutkast som kan returneres av spørringen du velger.
Velg en spørring for å filtrere data Nødvendig. Søket som henter dataene som brukes i arbeidsflyten. Velg Avansert for å opprette din egen spørring for bestillingsutkast ved å bruke Shopifys søkesyntaks for API-er.
Rediger spørring Søket som brukes for å velge bestillingsutkast. Denne spørringen kan redigeres for å tilpasse resultatene.

Returnerte data

Handlingen Hent informasjon om bestillingsutkast utfører i seg selv ingen direkte handlinger i butikken. I stedet henter den informasjon fra butikken basert på spørringen, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for bruk i påfølgende trinn i arbeidsflyten.

Når du legger til handlingen Hent informasjon om bestillingsutkast i en arbeidsflyt har trinn som følger denne handlingen variabelen Hent informasjon om bestillingsutkast tilgjengelig i variabelvelgeren. For å bruke informasjonen som hentes i spørringen i påfølgende betingelser eller handlinger velger du Hent informasjon om bestillingsutkast i seksjonen Returnert informasjon i konfigurasjonspanelet. Bruk getDraftOrderData-objektet for tilpassede opprettede variabler.

Utløsere

Handlingen Hent data om bestillingsutkast kan brukes i alle arbeidsflyter.,

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som gjentas hver uke, kontrollerer bestillingsutkast som er opprettet i løpet av den siste uken og sender en e-postmelding for gjennomgang av bestillingsutkastene dersom totalprisen for bestillingsutkastet er 500 USD eller mer.

I dette arbeidsflyteksempelet er en arbeidsflyt planlagt kjørt hver søndag kl. 09.00. Handlingen Hent data om bestillingsutkast brukes til å innhente data om bestillingsutkast som er opprettet i løpet av den siste uken. Hvis det totale beløpet i et bestillingsutkast er lik eller større enn 500 USD sendes en intern e-postmelding for gjennomgang av bestillingsutkastene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis