Oppdater metafelt for bedrift

Handlingen Oppdater metafelt for bedrift legger til et metafelt for bedriften som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt for bedriften.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater metafelt for bedrift inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater metafelt for bedrift.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Oppdater metafelt for bedrift har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Bedrifts-ID, identifiserer bedriften metafeltet skal legges til. Bedrifts-ID angis som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater metafelt for bedrift kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et metafelt for en bedrift når en bedrift opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges metafeltet custom.source til med verdien tradeshow for alle bedrifter som opprettes med merknaden NY Tradeshow 2022.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis