Fjern metafelt for kunde

Handlingen Fjern kundemetafelt fjerner metafelter fra kunden som utløser arbeidsflyten.

Felt

Handlingen Fjern kundemetafelt inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern kundemetafelt.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Metafeltets navnefelt er en beholder for en gruppe metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med hverandre.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern kundemetafelt har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Kunde-ID, identifiserer samlingen som skal ha fjernet metafeltet. Kunde-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern kundemetafelt kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et kundemetafelt når en kundekonto deaktiveres

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et kundemetafelt fra en kunde når kontoen deres blir deaktivert.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis