Fjern metafelt for kunde

Handlingen Fjern metafelt for kunde fjerner metafelter fra kunden som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felter

Handlingen Fjern metafelt for kunde inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern metafelt for kunde.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern metafelt for kunde har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, kunde-ID, identifiserer samlingen som skal ha fjernet metafeltet. Kunde-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern metafelt for kunde kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et kunde-metafelt når en kundekonto deaktiveres

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et kundemetafelt fra en kunde når kontoen deres blir deaktivert.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis