Fjern metafelt for kunde

Handlingen Fjern metafelt for kunde fjerner metafelter fra kunden som utløser arbeidsflyten.

Felt

Handlingen Fjern metafelt for kunde inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern metafelt for kunde.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Metafeltets navnefelt er en beholder for en gruppe metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med hverandre.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern metafelt for kunde har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, kunde-ID, identifiserer samlingen som skal ha fjernet metafeltet. Kunde-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern metafelt for kunde kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et kunde-metafelt når en kundekonto deaktiveres

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et kundemetafelt fra en kunde når kontoen deres blir deaktivert.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis