Bestillingstransaksjon opprettet

Utløseren Bestillingstransaksjon opprettet starter en arbeidsflyt når en transaksjon i en bestilling opprettes.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Bestillingstransaksjon opprettet.

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en bestillingstransaksjon opprettes

I dette eksempelet sendes en e-post når en bestillingstransaksjon opprettes.

Teste utløseren Bestillingstransaksjon opprettet

Opprett en testbestilling og utfør så en transaksjon på den, som å samle inn en betaling, for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Bestillingstransaksjon opprettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis