Kontakter

Flow inneholder tilkoblinger for å bruke funksjoner, for eksempel Legg til rad i regneark, fra tredjepartstjenester, som Google Regneark.

På denne siden

Tilkobling

For å begynne å bruke tilkoblinger, må du først koble Flow til tjenesten du ønsker å bruke. Hvis du for eksempel vil bruke handlingen Legg til en rad i et regneark, må du først koble Flow til Google Regneark-kontoen:

  1. Søk etter utløseren eller handlingen du ønsker å koble til i Flow-redigeringsprogrammet.
  2. Velg utløseren eller handlingen du ønsker å bruke.
  3. Hvis du ikke har koblet til appen fra før, vil du se en feilmelding om at appen er avinstallert. Klikk på Installer.
  4. Følg instruksjonene for å koble kontoen din til Flow. Du vil bli bedt om å logge på tjenesten og gi Flow tilgang til kontoen.
  5. Når du har koblet til appen, ser du informasjon om tilkoblingen til appen. Du kan lukke dette skjermbildet.
  6. Gå tilbake til Flow-redigeringsprogrammet. Oppdater siden for å fjerne feilmeldingen.

Koble fra

Du ønsker kanskje å koble en app fra Flow hvis du har behov for å endre hvilken bruker Flow bruker for å koble til. Slik kobler du fra en app fra Flow:

  1. Søk etter appen du vil koble fra i Flow-redigeringsprogrammet.
  2. Velg appen (ikke utløseren eller handlingen) du ønsker å koble fra.
  3. Klikk på ...-knappen.
  4. Klikk på Koble fra.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis