Generer tekst

Handlingen Generer tekst sender en ledetekst til OpenAI og returnerer den genererte teksten.

Tilkobling

For å begynne å bruke OpenAI-handlinger, må du først koble Flow til OpenAI-kontoen din ved å legge til en API-nøkkel.

Felter

Handlingen Generer tekst inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Generer tekst.
Felt Beskrivelse
Forespørsel Nødvendig. Skriv inn en ledetekst for å generere teksten du ønsker.
Modell Nødvendig. OpenAI-modellen du ønsker å bruke. Standard er «gpt-3.5-turbo-instruct». Se «/v1/completions» i [OpenAI-dokumentasjonen](https://platform.openai.com/docs/models/model-endpoint-compatibility) for å se kompatible modeller.
Suffiks Suffikset som kommer etter at den innlagte teksten er fullført.
Temperature Prøvetakingstemperaturen som skal brukes. Høyere verdier betyr at modellen tar større risiko.
Top P Alternativ til prøvetaking med temperatur, kalt nucleus-prøvetaking.
Stopp Når denne enkle ASCII-strengen nås, slutter API-et å generere flere fullføringstokener.
Straff for tilstedeværelse Et tall mellom -2,0 og 2,0. Positive verdier straffer nye tokener basert på hvorvidt de finnes i teksten så langt, og øker sjansen for at modellen snakker om nye emner.
Straff for frekvens Et tall mellom -2,0 og 2,0. Positive verdier straffer nye tokener basert på den eksisterende frekvensen i teksten så langt, og reduserer sannsynligheten for at modellen gjentar samme linje flere ganger.
Logit-skjevhet Endrer sannsynligheten for at spesifiserte tokener er med i fullføringen. Godtar JSON.

Returner data

Handlingen Generer tekst returnerer ett enkelt felt med navnet text, som inneholder den genererte teksten.

Utløsere

Handlingen Generer tekst kan brukes med alle utløsere.

API-referanse

Flow kaller det nå avskrevne OpenAI-API-et for fullføringer for å generere tekst. For å finne ut mer, kan du lese om OpenAI API.

Vanlige spørsmål

Jeg har oppgitt en annen modell, og får en feilmelding når jeg kjører handlingen. Hva skjer?

Hvis du ser feilmeldingen This is a chat model and not supported in the v1/completions endpoint., er ikke modellen du har angitt kompatibel med OpenAI API-et som Flow bruker for denne handlingen. Vi anbefaler at du godtar standardmodellen eller en modell oppført for /v1/completions i OpenAI-dokumentasjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis