Generér tekst

Handlingen Generér tekst sender en prompt til OpenAI og returnerer den genererede tekst.

Tilknytning

Hvis du vil begynde at bruge OpenAI-handlinger, skal du først knytte Flow til din OpenAI-konto ved at tilføje en API-nøgle.

Felter

Handlingen Generér tekst indeholder følgende felter.

Felter, der bruges i handlingen Generér tekst.
Felt Beskrivelse
Prompt Påkrævet. Angiv en prompt for at generere den ønskede tekst.
Model Påkrævet. Den OpenAI-model, du vil bruge. Standard er “gpt-3.5-turbo-instruct”. Du kan finde kompatible modeller under “/v1/completions” i [OpenAI-dokumentationen](https://platform.openai.com/docs/models/model-endpoint-compatibility).
Suffiks Det suffiks, der kommer efter vellykket indsættelse af tekst.
Temperature “Samling temperature”, der skal bruges. Højere værdier betyder, at modellen tager flere risici.
Top P Et alternativ til “sampling temperatures” kaldes “nucleus sampling”.
Stop Når denne ene ASCII-streng er nået, stopper API’en med at generere yderligere fuldførelsestokens.
Presence Penalty Et tal mellem -2,0 og 2,0. Positive værdier straffer nye tokens, baseret på om de er til stede i teksten indtil nu. Modellens sandsynlighed for at tale om nye emner øges.
Frequency Penalty Et tal mellem -2,0 og 2,0. Positive værdier straffer nye tokens, baseret på deres eksisterende hyppighed i teksten indtil nu. Modellens sandsynlighed for at gentage den samme linje ordret mindskes.
Logit Bias Ændrer sandsynligheden for, at angivne tokens vises i fuldførelsen. Accepterer JSON.

Returner data

Handlingen Generér tekst returnerer et enkelt felt kaldet text, der indeholder den genererede tekst.

Triggere

Handlingen Generér tekst kan bruges med alle udløsere.

API-reference

Flow udfører et kald til den nu forældede OpenAI Completions API for at generere tekst. Få mere at vide ved at gennemgå OpenAI API’en.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har angivet en anden model og bliver ved med at få en fejl, når jeg kører handlingen. Hvorfor sker dette?

Hvis du får fejlen This is a chat model and not supported in the v1/completions endpoint., er den model, du har angivet, ikke kompatibel med den OpenAI API, som Flow bruger til denne handling. Vi anbefaler, at du accepterer standardmodellen eller en model, der er angivet for /v1/completions, i OpenAI-dokumentationen.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis