Tekst genereren

Met de actie Tekst genereren stuur je een prompt naar OpenAI en retourneer je de gegenereerde tekst.

Koppelen

Koppel eerst Flow aan je OpenAI-account door een API-sleutel toe te voegen als je OpenAI-acties wil gaan gebruiken.

Velden

De actie Tekst genereren bestaat uit de volgende velden.

Gebruikte velden in de actie Tekst genereren.
Veld Beschrijving
Prompt Vereist. Voer een prompt in om de gewenste tekst te genereren.
Model Vereist. Het OpenAI-model dat je wil gebruiken. Staat standaard op `gpt-3.5-turbo-instruct`. Raadpleeg '/v1/completions' in het [OpenAI-documentatiecentrum](https://platform.openai.com/docs/models/model-endpoint-compatibility) voor compatibele modellen.
Achtervoegsel Het achtervoegsel dat komt na voltooiing van de ingevoerde tekst.
Temperature De te gebruiken samplingtemperatuur. Bij hogere waarden neemt het model meer risico's.
Top P Alternatief voor sampling met temperatuur, nucleus sampling genoemd.
Stoppen Wanneer deze enkele ASCII-tekenreeks is bereikt, stopt de API met het genereren van verdere voltooiingsstokens.
Presence Penalty Getal tussen -2,0 en 2,0. Bij positieve waarden worden nieuwe tokens bestraft op basis van of ze nu wel of niet in de tekst aanwezig zijn, waardoor de kans groter wordt dat het model over nieuwe onderwerpen praat.
Frequentiestraf Getal tussen -2,0 en 2,0. Bij positieve waarden worden nieuwe tokens bestraft op basis van de bestaande frequentie in de tekst tot nu toe, waardoor de kans kleiner wordt dat het model dezelfde regel woordelijk herhaalt.
Logit Bias Hiermee pas je de kans aan dat opgegeven tokens verschijnen in de voltooiing. Accepteert JSON.

Gegevens retourneren

Met de actie Tekst genereren retourneer je een enkel veld met de naam text dat de gegenereerde tekst bevat.

Triggers

Je kunt de actie Tekst genereren bij elke trigger gebruiken.

API-referentie

Flow roept de nu verouderde API voor OpenAI-voltooiingen aan om tekst te genereren. Bekijk de OpenAI-API voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Ik heb een ander model ingevoerd en krijg steeds een fout wanneer ik de actie uitvoer. Wat gebeurt er?

Als je de fout This is a chat model and not supported in the v1/completions endpoint. krijgt, is het ingevoerde model niet compatibel met de OpenAI-API die Flow voor deze actie gebruikt. We raden je aan het standaardmodel of een model dat wordt vermeld voor /v1/completions in de OpenAI-documentatie te accepteren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis