Metin oluşturma

Metin oluştur işlemi OpenAI'a bir istem gönderir ve oluşturulan metni döndürür.

Bağlantı

OpenAI işlemlerini kullanmaya başlamak için önce API anahtarı ekleyerek Flow'ı OpenAI hesabınıza bağlamanız gerekir.

Alanlar

Metin oluştur işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Metin oluştur işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
İstem Gerekli. İstediğiniz metni oluşturmak için bir istem girin.
Model Gerekli. Kullanmak istediğiniz OpenAI modeli. Varsayılan değer "gpt-3.5-turbo-instruct" olur. Uyumlu modeller için [OpenAI belgelerindeki](https://platform.openai.com/docs/models/model-endpoint-compatibility) "/v1/completions" kısmına bakın.
Son ek Eklenen metnin tamamlanmasından sonra gelen son ek.
Sıcaklık Kullanılacak örnekleme sıcaklığı. Yüksek değerler, modelin daha fazla risk alacağı anlamına gelir.
Üst P Çekirdek örneklemesi adı verilen, sıcaklıkla örnekleme alternatifi.
Durdur Bu tekli ASCII dizesine ulaşıldığında, API daha fazla tamamlama belirteci oluşturma işlemi durdurur.
Varlık Cezası -2,0 ile 2,0 arasındaki sayı. Pozitif değerler, yeni belirteçlerin metinde şimdiye kadar mevcut olup olmadığına göre bu belirteçleri cezalandırarak modelin yeni konular hakkında konuşma olasılığını artırır.
Sıklık Cezası -2,0 ile 2,0 arasındaki sayı. Pozitif değerler, yeni belirteçlerin metindeki şimdiye kadar olan mevcut sıklıklarına göre bu belirteçleri cezalandırarak modelin aynı satırda kelimesi kelimesine anlatımı tekrarlama olasılığını azaltır.
Logit Bias Seçili belirteçlerin tamamlamada görünme olasılığını değiştirin. JSON'u kabul eder.

Veri döndürme

Metin oluştur işlemi, oluşturulan metni içeren text adlı bir tekli alan döndürür.

Tetikleyiciler

Metin oluştur işlemi, herhangi bir tetikleyiciyle kullanılabilir.

API referansı

Flow, metin oluşturmak için eski OpenAI tamamlama API'sini çağırır. Daha fazla bilgi edinmek için OpenAI API sayfasını gözden geçirin.

Sıkça Sorulan Sorular

Başka bir model girdim ancak işlemi çalıştırdığımda hata almaya devam ediyorum. Ne oluyor?

This is a chat model and not supported in the v1/completions endpoint. hatasını almanız, girdiğiniz modelin Flow'un bu işlem için kullandığı OpenAI API ile uyumlu olmadığı anlamına gelir. Varsayılan modeli veya OpenAI belgelerinde /v1/completions için listelenen modellerden birini kabul etmenizi öneririz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene