Shopify Flow'da iş akışlarını izleme

Bir iş akışını çalıştırdıktan sonra performansını ve davranışını izleyebilirsiniz. İş akışı performansınızı incelemek için Shopify yöneticisinde Uygulamalar > Shopify Flow > Faaliyet'e tıklayın. Faaliyet sayfası tüm iş akışı örneklerinizi listeler.

Etkinlik sayfasında aşağıdaki bilgiler gösterilir:

 • Çalışan iş akışları
 • İş akışının çalıştığı mağazanın adı
 • Yapılan işlemlerin listesi (varsa)
 • İşlemlerin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı

İş akışı çalıştırmasıyla ilgili ayrıntıları görüntüleme

Tek bir iş akışıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için iş akışının adına tıklayın.

Durum bölümü, iş akışının tamamlanıp tamamlanmadığını gösterir.

İşlemler bölümü, iş akışında başarıyla çalıştırılan işlemlerin sayısını gösterir. İşlemlerin tam listesi ve bunların çalıştırılıp çalıştırılmadığı bilgisi için X işlem başarılı oldu'ya tıklayın.

Çalıştırma ayrıntıları bölümü, iş akışının önizlemesini gösterir.

 • Yeşil bir sembol, karşı alınan koşulları ve yapılan işlemleri temsil eder.
 • Gri simge, karşılanmayan koşulları ve gerçekleştirilmeyen işlemleri simgeler.
 • Mavi sembol, Bekleme işlemi kullanılarak duraklatılmış bir iş akışını temsil eder.

Müşterinin toplam harcamalarına göre müşteri etiketleri ekleyen bir iş akışı için çalıştırma günlüğü örneği

Bu örnekte bir müşteri, mağazada harcadığı toplam tutarı 976,48 USD'ye getiren bir sipariş verir. Sipariş oluşturuldu tetikleyicisi, iş akışını başlatır ve harcanan toplam tutarı kontrol eder. Harcanan toplam tutar 1.000 USD'ye eşit veya bu değerden daha fazla olmadığından, iş akışı bir sonraki koşula geçer. "700 USD'den büyük veya buna eşit" olan bir sonraki koşul karşılanır. İş akışı, Müşteri etiketleri ekle işlemini gerçekleştirir ve Gümüş Katman etiketini müşterinin profiline ekler.

İş akışını önizlemesinin ardından gelen sonuçlar bölümü ek ayrıntıları içerir.

 • Başlangıç: bölümü, iş akışını başlatan tetikleyiciyi gösterir.
 • Kontrol edildi: bölümü, kontrol edilen koşulları ve koşulların karşılanıp karşılanmadığını gösterir.
 • Yapılanlar: bölümü, iş akışının yaptığı işlemleri gösterir.
 • Sonuçlar bölümünde, tarih ve saat ile birlikte aşağıdaki bilgiler gösterilir:

Müşterinin toplam harcamalarına göre müşteri etiketleri ekleyen bir iş akışı için çalıştırma günlüğünün sonuçlar bölümü örneği

Her bir işlemi için kullanan iş akışlarını izleme

Her bir işlemini içeren iş akışları işlemleri birkaç defa tekrarlar. Bu nedenle, Her bir işlemini içeren iş akışlarının Faaliyet sayfasında aşağıdakiler geçerlidir:

 • Durum ve İşlem bölümleri Her bir işlemi tarafından yapılan tüm işlemlere uygulanır.
 • Çalıştırma ayrıntıları bölümü (iş akışının önizlemesi dahil), yalnızca Her bir işleminin gerçekleştirdiği son işleme uygulanır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene