การตรวจสอบขั้นตอนการทำงานใน Shopify Flow

หลังจากขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและพฤติกรรมของขั้นตอนดังกล่าวได้จากหน้ากิจกรรม โดยหน้ากิจกรรมจะมีรายการอินสแตนซ์ขั้นตอนการทำงานของคุณทั้งหมดอยู่

หน้ากิจกรรมแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ขั้นตอนการทำงานที่ดำเนินอยู่
  • ชื่อของร้านค้าที่มีขั้นตอนการทำงานดำเนินอยู่
  • รายการการดำเนินการที่เกิดขึ้น ถ้ามี
  • การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

ดูรายละเอียดสำหรับการดำเนินขั้นตอนการทำงาน

หากคุณต้องการดูรายละเอียดของการดำเนินขั้นตอนแต่ละขั้น ให้คลิกที่ชื่อขั้นตอนการทำงานนั้น

หากคุณต้องการดูรายละเอียดของการดำเนินขั้นตอนแต่ละขั้น คุณสามารถคลิกที่ชื่อขั้นตอนการทำงานนั้นๆ ได้ บันทึกการดำเนินงานจะแสดงการดำเนินขั้นตอนการทำงาน

  • สัญลักษณ์สีเขียวแสดงถึงการตรงตามเงื่อนไขและการกระทำที่เกิดขึ้น
  • สัญลักษณ์สีเทาแสดงถึงการไม่ตรงตามเงื่อนไขและการกระทำที่ไม่เกิดขึ้น
  • สัญลักษณ์สีฟ้าหมายถึงขั้นตอนการใช้งานที่ถูกหยุดชั่วคราวโดยใช้การดำเนินการ “รอ

ตัวอย่างบันทึกการใช้งานของขั้นตอนการทำงานที่จะเพิ่มแท็กลูกค้าโดยอิงจากค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

ในตัวอย่างนี้ ลูกค้าจะสร้างคำสั่งซื้อที่ทำให้ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในร้านค้าเป็น $976.48 ทริกเกอร์สร้างคำสั่งซื้อแล้วจะเริ่มขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เท่ากับหรือมากกว่า $1000 ดังนั้นขั้นตอนการทำงานจะดำเนินการต่อไปยังเงื่อนไขถัดไป โดยจะตรงตามเงื่อนไขถัดไปหากมากกว่าหรือเท่ากับ $700 ขั้นตอนการทำงานจะดำเนินการเพิ่มแท็กลูกค้าและเพิ่มแท็กระดับเงินไปยังโปรไฟล์ของลูกค้า

ผลลัพธ์

ส่วนผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้พร้อมวันที่และเวลา:

  • ทริกเกอร์ใดที่เริ่มขั้นตอนการทำงาน
  • มีการตรวจสอบอะไรบ้างและตรงตามเงื่อนไขหรือไม่
  • มีการดำเนินการใดบ้างที่เกิดขึ้น ถ้ามี

ตัวอย่างส่วนผลลัพธ์ของบันทึกการดําเนินงานสำหรับขั้นตอนการทำงานที่จะเพิ่มแท็กลูกค้าโดยอิงจากค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี