การตรวจสอบขั้นตอนการทำงานใน Shopify Flow

หลังจากเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานแล้ว คุณสามารถติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและพฤติกรรมของขั้นตอนดังกล่าวได้หากต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานจากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > Shopify Flow > กิจกรรม โดยหน้ากิจกรรมจะมีรายการอินสแตนซ์ขั้นตอนการทำงานของคุณทั้งหมดอยู่

หน้ากิจกรรมแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ขั้นตอนการทำงานที่ดำเนินอยู่
 • ชื่อของร้านค้าที่มีขั้นตอนการทำงานดำเนินอยู่
 • รายการการดำเนินการที่เกิดขึ้น ถ้ามี
 • การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

ดูรายละเอียดสำหรับการดำเนินขั้นตอนการทำงาน

หากต้องการดูข้อมูลละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอน ให้คลิกที่ชื่อขั้นตอนการทำงานนั้น

ส่วนสถานะจะระบุว่าขั้นตอนขั้นตอนการทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

ส่วนการดำเนินการจะระบุจำนวนการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนการดำเนินการ หากต้องการดูรายการการดำเนินการแบบเต็มและดูว่ามีการดำเนินการเกิดขึ้นหรือไม่ ให้คลิกที่ “การดำเนินการสำเร็จ X ครั้ง

ส่วนรายละเอียดการเรียกใช้จะแสดงตัวอย่างของขั้นตอนการทำงาน

 • สัญลักษณ์สีเขียวแสดงถึงการตรงตามเงื่อนไขและการกระทำที่เกิดขึ้น
 • สัญลักษณ์สีเทาแสดงถึงการไม่ตรงตามเงื่อนไขและการกระทำที่ไม่เกิดขึ้น
 • สัญลักษณ์สีฟ้าหมายถึงขั้นตอนการใช้งานที่ถูกหยุดชั่วคราวโดยใช้การดำเนินการ “รอ

ตัวอย่างบันทึกการใช้งานของขั้นตอนการทำงานที่จะเพิ่มแท็กลูกค้าโดยอิงจากค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

ในตัวอย่างนี้ ลูกค้าจะสร้างคำสั่งซื้อที่ทำให้ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในร้านค้าเป็น $976.48 ทริกเกอร์สร้างคำสั่งซื้อแล้วจะเริ่มขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เท่ากับหรือมากกว่า $1000 ดังนั้นขั้นตอนการทำงานจะดำเนินการต่อไปยังเงื่อนไขถัดไป โดยจะตรงตามเงื่อนไขถัดไปหากมากกว่าหรือเท่ากับ $700 ขั้นตอนการทำงานจะดำเนินการเพิ่มแท็กลูกค้าและเพิ่มแท็กระดับเงินไปยังโปรไฟล์ของลูกค้า

หลังจากดูตัวอย่างขั้นตอนการทำงานแล้ว ส่วนผลลัพธ์จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ส่วนเริ่มต้นเมื่อ... จะระบุทริกเกอร์ที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานดังกล่าว
 • ส่วนตรวจสอบว่า... จะระบุเงื่อนไขที่ได้รับการตรวจสอบและระบุว่าขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่
 • ส่วนได้ทำสิ่งนี้... จะระบุขั้นตอนการทำงานได้ดำเนินการดังกล่าว
 • ส่วนผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้พร้อมวันที่และเวลา:

ตัวอย่างส่วนผลลัพธ์ของบันทึกการดําเนินงานสำหรับขั้นตอนการทำงานที่จะเพิ่มแท็กลูกค้าโดยอิงจากค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

การติดตามตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่ใช้การดำเนินการ For each

ขั้นตอนการทำงานที่ประกอบด้วยการดำเนินการ For each จะทำซ้ำการดำเนินการหลายครั้ง ด้วยเหตุนี้ ข้อความต่อไปนี้จึงเป็นความจริงสำหรับหน้ากิจกรรมของขั้นตอนการทำงานที่ประกอบด้วยการดำเนินการ For each:

 • ส่วนสถานะและส่วนการดำเนินการจะมีผลกับการดำเนินการทั้งหมดที่ทำโดยการดำเนินการแต่ละรายการ
 • ส่วนรายละเอียดการดำเนินการ รวมถึงการแสดงตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานจะมีผลเฉพาะกับการดำเนินการล่าสุดของการดำเนินการแต่ละรายการเท่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี