Monitorowanie procesów workflow w Shopify Flow

Po uruchomieniu workflow możesz monitorować jego efektywność i przebieg na stronie Aktywność. Na stronie Aktywność znajduje się lista wszystkich wystąpień workflow.

Na stronie Aktywność wyświetlane są następujące informacje:

  • procesy workflow, które zostały uruchomione
  • nazwa sklepu, w którym uruchomiono workflow
  • lista podjętych czynności
  • informacja o pomyślnej realizacji czynności

Wyświetlanie szczegółów przebiegu workflow

Aby zobaczyć szczegóły pojedynczego przebiegu workflow, kliknij nazwę workflow.

Aby zobaczyć szczegóły pojedynczego przebiegu workflow, możesz kliknąć nazwę workflow. Przebieg workflow wyświetlany jest w Logu przebiegu.

  • Zielony symbol reprezentuje spełnione warunki oraz podjęte działania.
  • Szary symbol oznacza warunki, które nie zostały spełnione i czynności, które nie zostały podjęte.
  • Niebieski symbol reprezentuje workflow, który został wstrzymany za pomocą czynności Czekaj.

Przykładowy dziennik przebiegu workflow, który dodaje tagi klientów na podstawie łącznej kwoty dotychczasowych wydatków klienta

W tym przykładzie klient składa zamówienie, które powoduje, że łączna kwota wydana przez klienta w sklepie wynosi 976,48 USD. Wyzwalacz Zamówienie utworzone uruchamia workflow i sprawdza łączną wydaną kwotę. Nie jest ona równa ani większa niż 1000 USD, więc workflow przechodzi do następnego warunku. Następny warunek – większa niż lub równa 700 USD – jest spełniony. Workflow podejmuje czynność Dodaj tagi klienta i dodaje tag Poziom srebrny do profilu klienta.

Wyniki

W sekcji Wyniki wyświetlane są następujące informacje wraz z datą i godziną:

  • Wyzwalacz, który uruchomił workflow
  • Wykonane kontrole i informacja o spełnieniu warunków
  • Podjęte czynności

Przykładowa sekcja wyników logu przebiegu workflow, który dodaje tagi klientów na podstawie łącznej kwoty dotychczasowych wydatków klienta

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo