Monitorowanie procesów workflow w Shopify Flow

Po zakończeniu przebiegu workflow możesz monitorować jego wydajność i zachowanie. Aby sprawdzić wydajność workflow, z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Aplikacje > Shopify Flow > Aktywność. Na stronie Aktywność znajduje się lista wszystkich instancji workflow.

Na stronie Aktywność wyświetlane są następujące informacje:

 • procesy workflow, które zostały uruchomione
 • nazwa sklepu, w którym uruchomiono workflow
 • lista podjętych czynności
 • informacja o pomyślnej realizacji czynności

Wyświetlanie szczegółów przebiegu workflow

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o indywidualnym procesie workflow, kliknij jego nazwę.

Sekcja Status wskazuje, czy proces workflow został zakończony.

Sekcja Czynności wskazuje, ile czynności w workflow zostało pomyślnie wykonanych. Aby uzyskać pełną listę czynności i dowiedzieć się, czy zostały one podjęte, kliknij opcję X czynności powiodły(-o) się.

W sekcji Dane przebiegu wyświetlany jest podgląd workflow.

 • Zielony symbol reprezentuje spełnione warunki oraz podjęte działania.
 • Szary symbol oznacza warunki, które nie zostały spełnione i czynności, które nie zostały podjęte.
 • Niebieski symbol reprezentuje workflow, który został wstrzymany za pomocą czynności Czekaj.

Przykładowy dziennik przebiegu workflow, który dodaje tagi klientów na podstawie łącznej kwoty dotychczasowych wydatków klienta

W tym przykładzie klient składa zamówienie, które powoduje, że łączna kwota wydana przez klienta w sklepie wynosi 976,48 USD. Wyzwalacz Zamówienie utworzone uruchamia workflow i sprawdza łączną wydaną kwotę. Nie jest ona równa ani większa niż 1000 USD, więc workflow przechodzi do następnego warunku. Następny warunek – większa niż lub równa 700 USD – jest spełniony. Workflow podejmuje czynność Dodaj tagi klienta i dodaje tag Poziom srebrny do profilu klienta.

Po sekcji podglądu workflow wyświetla się sekcja wyników zawierająca dodatkowe szczegóły.

 • Sekcja Uruchomiono, gdy... wskazuje wyzwalacz, który uruchomił workflow.
 • Sekcja Sprawdzono, czy... wskazuje sprawdzone warunki i informuje, czy warunki zostały spełnione.
 • Sekcja Wykonano... wskazuje czynności, które zostały wykonane przez workflow.
 • W sekcji Wyniki wyświetlane są następujące informacje wraz z datą i godziną:

Przykładowa sekcja wyników logu przebiegu workflow, który dodaje tagi klientów na podstawie łącznej kwoty dotychczasowych wydatków klienta

Monitorowanie procesów workflow, które używają czynności Dla każdej

Procesy workflow, które zawierają czynność Dla każdej powtarzają czynności kilkukrotnie. Z tego względu poniższe stwierdzenia dotyczą strony Aktywność dla procesów workflow, które zawierają czynność Dla każdej:

 • Sekcje Status i Czynność mają zastosowanie do wszystkich czynności wykonywanych przez czynność Dla każdej.
 • Sekcja Dane przebiegu, w tym podgląd workflow, dotyczą tylko ostatniej czynności, jaką wykonała czynność Dla każdego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo