Övervaka arbetsflöden i Shopify Flow

När ett arbetsflöde har körts kan du övervaka dess prestanda och beteende på sidan Aktivitet. Sidan Aktivitet listar alla dina arbetsflödesinstanser.

Sidan Aktivitet visar följande information:

  • de arbetsflöden som har körts
  • namnet på den butik som arbetsflödet kördes i
  • en eventuell lista över vidtagna åtgärder
  • huruvida åtgärderna slutfördes

Visa detaljerna för en arbetsflödeskörning

Klicka på arbetsflödets namn om du vill se detaljer för en enskild flödeskörning.

Om du vill se detaljer för en enskild flödeskörning kan du klicka på arbetsflödets namn. En Körningslogg visar arbetsflödets körning.

  • En grön symbol representerar villkor som har uppfyllts och åtgärder som har vidtagits.
  • En grå symbol motsvarar villkor som inte har uppfyllts och åtgärder som inte har vidtagits.
  • En blå symbol representerar ett arbetsflöde som har pausats med hjälp av åtgärden Vänta.

Exempel på en körningslogg för ett arbetsflöde som lägger till kundtaggar baserat på kundens livstidsutgifter

I det här exemplet lägger en kund en order som bidrar till att deras totala spenderade belopp i butiken blir 976,48 USD. Utlösaren Order skapad startar arbetsflödet och kontrollerar det totala spenderade beloppet. Det totala spenderade beloppet är inte lika med eller större än 1 000 USD, så arbetsflödet går vidare till nästa villkor. Nästa villkor, större än eller lika med 700 USD, har uppfyllts. Arbetsflödet vidtar åtgärden Lägg till kundtaggar och lägger till taggen Silvernivå i kundens profil.

Resultat

Avsnittet Resultat visar följande information, tillsammans med datum och tid:

  • Vilken utlösare som startade arbetsflödet
  • Vilka kontroller som utfördes och huruvida villkoren uppfylldes
  • Vilka eventuella åtgärder som vidtogs

Exempel på resultatavsnittet i en körningslogg för ett arbetsflöde som lägger till kundtaggar baserat på kundens livstidsutgifter

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis