Ett nytt arbetsflöde körs i Shopify Flow

Ett manuellt nytt försök kan hjälpa dig att felsöka ditt arbetsflöde och åtgärda problem vid tidigare körningar i Shopify Flow. Det går att göra omförsök av en enskild körning eller körning från samma arbetsflöde efter att problem som påverkar den/de ursprungliga körningarna har åtgärdats.

Överväganden vid nya försök av en körning

 • Ett arbetsflöde kan inte fortfarande köras eller vänta (du måste vänta tills körningen lyckades eller har fel)
 • Det tillhörande arbetsflödet måste vara aktivt för du ska kunna göra ett nytt försök av körningen. Du kan göra det genom att navigera till sidan för arbetsflödessammanfattning och klicka på Aktivera.
 • Arbetsflödesutlösaren måste matcha utlösaren som den ursprungliga körningen använde. När en utlösare ändras och inte längre matchar med den ursprungliga körningen så är det inte möjligt att göra ett nytt försök.
 • Manuella nya försök kommer att använda samma utlösardata som den ursprungliga körningen (till exempel: ID för resursen som startade arbetsflödet).
 • Manuella nya försök hämtar de senaste uppgifterna från Hämta data-åtgärder och använder uppdaterade uppgifter från villkor och åtgärder.

Gör ett nytt försök från sidan Körningsdetaljer

 1. Visa detaljerna för en körning genom att klicka på länken i din avisering om arbetsflödesfel eller navigera till körningen i Flow-appen.
 2. Felsök körningen och arbetsflödet. Identifiera vilka steg som inte betedde sig som förväntat och kontrollera deras konfiguration i arbetsflödesredigeraren. Kontrollera att adminresurserna som används av körningen har förväntade attribut. Läs mer om att Felsöka Flow-fel.
 3. Åtgärda det/de problem som identifierats i arbetsflödet och resurserna.
 4. Gå tillbaka till sidan Körningsdetaljer och välj alternativet Försök körning på nytt. Följ anvisningarna.
 5. När ett nytt försök av en körning har gjorts så kommer en banner att visas högst upp på sidan Körningsdetaljer, med en länk för att visa körningars nya försök.

Gör nya försök av körningar från sidan Arbetsflödessammanfattning

 1. I Flow-appen väljer du ett arbetsflöde från arbetsflödeslistan för att navigera till sidan Arbetsflödessammanfattning.
 2. Visa körningarnas detaljerna för att avgöra vad som gick fel eller hade ett oväntat resultat, och bekräfta att samma problem uppstod för alla körningar som kommer att försökas på nytt.
 3. Felsök körningar och arbetsflöde. Identifiera vilka steg som inte fungerade som förväntat och kontrollera deras konfiguration i arbetsflödesredigeraren. Bekräfta att alla adminresurser som används av körningen har de förväntade attributen. Mer information om Felsökning av Flow-fel.
 4. Åtgärda det/de problem som identifierats i arbetsflödet och resurserna.
 5. I arbetsflödessammanfattningen väljer du alla körningar som påverkas av problemet och för vilka manuella nya försök kommer att göras. Välj sedan Försök körning på nytt från åtgärdsmenyn och följ anvisningarna.
 6. Uppdatera sidan för att uppdatera listan över de senaste körningarna och se de nya körningarna. Klicka på Visa-ikonen i kolumnen Nya försök för att visa de nya försök som är kopplade till en specifik körning.

Visa status för nyaförsök

Från sidorna Senaste utförda körningarna och Arbetsflödessammanfattning

Genom att visa en ikon indikerar kolumnen Nya försök om det finns nya försök för en körning. Om du klickar på ikonen så filtreras körningslistan för att visa den ursprungliga körningen och de nya försöken.

Kolumnen Startad av visar om körningen startades av en utlösarhändelse, en manuell körning eller ett manuellt nytt försök.

Från sidan Körningsdetaljer

På sidan Körningsdetaljer visas en banner som innehåller en länk för att visa originalkörningen och nya försök i körningslistan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis