Skapa arbetsflöden i Shopify Flow

Skapa ett arbetsflöde för att använda Shopify Flow.Du kan skapa ett nytt arbetsflöde manuellt eller genom att använda en färdig mall.

Mer information om att skapa arbetsflöden med Shopify Flow..

Överväganden för att skapa ett arbetsflöde

Granska följande överväganden innan du skapar ett arbetsflöde:

 • Arbetsflöden körs så snart som möjligt. Det kan dock uppstå en fördröjning mellan när en utlösare startar ett arbetsflöde och när dess åtgärder slutförs. Det finns ingen definierad tidslängd för att slutföra ett arbetsflöde.
 • Ordrar och orderutkast behandlas separat av Flow. Åtgärder och utlösare som påverkar ordrar påverkar inte orderutkast och åtgärder och utlösare som påverkar orderutkast påverkar inte ordrar. Om ett orderutkast konverteras till en order gäller dina arbetsflöden som påverkar ordrar.
 • Arbetsflöden som innehåller villkor som omfattar taggar kanske inte fungerar om det finns mer än 250 taggar kopplade till ordern, produkten eller kunden.
 • Alla arbetsflöden måste starta med en utlösare från Shopify Flow eller från en app.
 • Vissa fält i GraphQL Admin API fylls i asynkront, särskilt för ordrar. Eftersom dessa fält kanske inte är ifyllda när ditt arbetsflöde körs kan data vara otillgängliga för Shopify Flow och ge oväntade resultat, som till exempel distributioner, UTM-parametrar eller risknivåer. Innan du aktiverar ett arbetsflöde ska du testa det för att verifiera att det innehåller den data du förväntar dig.

Skapa ett nytt arbetsflöde

Shopify Flow använder en fri form där du kan skapa ett arbetsflöde.De här stegen beskriver hur du skapar ett enkelt arbetsflöde och lägger till en utlösare, ett villkor och en åtgärd.Du kan skapa mer komplexa arbetsflöden genom att lägga till ytterligare villkor och åtgärder, eller genom att använda avancerade utlösare och åtgärder.

Steg:

 1. Gå till Appar > Flow i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på Skapa arbetsflöde.
 3. Klicka på välj en utlösare och välj sedan den utlösare som startar arbetsflödet.
 4. Klicka på Utdata för att skapa ett nytt steg. Klicka på Villkor och välj sedan det villkor som måste uppfyllas innan några åtgärder kan genomföras.
 5. Klicka på Sedan > Villkor och välj sedan det villkor som måste uppfyllas innan några åtgärder kan köras.
 6. Klicka på Sedan > Åtgärd för att välja vilken åtgärd som ska vidtas om villkoret är inställt till sant.
 7. Valfritt: klicka på Annars för att lägga till i ditt arbetsflöde om villkoret du ställer in är falskt. Du kan lägga till ytterligare villkor eller åtgärder.
 8. Klicka på Nytt arbetsflöde och ange sedan en titel för ditt arbetsflöde.
 9. Klicka på Slå på arbetsflöde.
 10. Klicka på Aktivera för att börja använda arbetsflödet.

Skapa ett arbetsflöde med en mall

En mall är ett färdigt arbetsflöde skapat av Shopify som du kan anpassa och använda.

Mallar använder utlösare, villkor och åtgärder med ifyllda platshållardata. Innan du aktiverar ditt arbetsflöde måste du verifiera att du har redigerat arbetsflödet och angett de värden som du vill använda. Till exempel:

 • Om ett arbetsflöde lägger till taggar till kunder eller ordrar bekräftar du att dessa taggar är de taggar som du vill använda.
 • Se till att du ändrar mottagarinformationen om ett arbetsflöde skickar meddelanden, till exempel e-postadressen.
 • Om ett arbetsflöde använder en app som du inte vill installera kan du kanske ersätta den med en liknande funktion, till exempel att ersätta en åtgärd som skickar ett meddelande på Slack med en åtgärd som skickar ett e-postmeddelande.

Steg:

 1. Gå till Appar > Flow i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på Skapa arbetsflöde.
 3. Klicka på Bläddra bland mallar och välj sedan en mall.
 4. Granska mallen för att verifiera att den uppfyller dina behov. Du kan anpassa arbetsflödet när du har installerat det.
 5. Klicka på Installera.
 6. Redigera mallen efter behov.
 7. Valfritt: klicka på namnet på arbetsflödet och redigera sedan titeln.
 8. Klicka på Slå på arbetsflöde.
 9. Klicka på Aktivera för att börja använda arbetsflödet.

Se exempelsidan för exempel på tillgängliga arbetsflödesmallar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis