การสร้างขั้นตอนการทำงานใน Shopify Flow

หากต้องการใช้งาน Shopify Flow ให้สร้างขั้นตอนการทำงาน โดยคุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานใหม่ด้วยตนเอง หรือใช้เทมเพลตที่สร้างล่วงหน้าก็ได้เช่นกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างขั้นตอนการทำงานด้วย Shopify Flow

ข้อพิจารณาในการสร้างขั้นตอนการทำงาน

ก่อนที่คุณจะสร้างขั้นตอนการทำงาน โปรดตรวจสอบข้อพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม อาจเกิดความล่าช้าระหว่างที่ทริกเกอร์เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานและการดำเนินการของขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น โดยจะไม่มีระยะเวลาในการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำงานที่แน่ชัด
 • คำสั่งซื้อและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะได้รับการจัดการแยกกันต่างหากด้วย Flow การดำเนินการและทริกเกอร์ที่มีผลต่อคำสั่งซื้อจะไม่มีผลต่อคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน และการดำเนินการและทริกเกอร์ที่มีผลต่อคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะไม่มีผลต่อคำสั่งซื้อ หากมีการแปลงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเป็นคำสั่งซื้อแล้ว ขั้นตอนการทำงานของคุณที่มีผลต่อคำสั่งซื้อจึงจะใช้งานได้
 • ขั้นตอนการทำงานที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแท็กอาจไม่ทำงานหากมีแท็กมากกว่า 250 รายการที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ สินค้า หรือลูกค้า
 • ขั้นตอนทั้งหมดต้องเริ่มต้นด้วยทริกเกอร์จาก Shopify Flow หรือจากแอป
 • ช่องบางช่องใน GraphQL Admin API จะได้รับการป้อนข้อมูลแบบไม่ซิงค์กัน โดยเฉพาะกับคำสั่งซื้อ เนื่องด้วยระบบอาจจะยังไม่ได้สร้างข้อมูลในช่องเหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่คุณเริ่มขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลจึงอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Shopify Flow และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงได้ เช่น การจัดการคำสั่งซื้อ พารามิเตอร์ UTM หรือระดับความเสี่ยง ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานขั้นตอนการทำงาน ให้ทดสอบขั้นตอนการทำงานนั้นเพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีข้อมูลตามที่คุณคาดหวัง

การสร้างขั้นตอนการทำงานใหม่

Shopify Flow ใช้แคนวาสรูปแบบอิสระซึ่งคุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานได้ โดยขั้นตอนเหล่านี้จะสรุปวิธีสร้างขั้นตอนการทำงานอย่างง่าย โดยเพิ่มทริกเกอร์หนึ่งรายการ เงื่อนไขหนึ่งข้อ และการดำเนินการหนึ่งรายการคุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้โดยเพิ่มเงื่อนไขและการดำเนินการเพิ่มเติม หรือใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการขั้นสูงก็ได้เช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Flow

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกสร้างขั้นตอนการทำงาน

 5. คลิกเลือกทริกเกอร์ จากนั้นเลือกทริกเกอร์ที่เริ่มขั้นตอนการทำงานนั้น

 6. คลิกที่ “เอาท์พุต” เพื่อสร้างขั้นตอนใหม่ คลิกเงื่อนไข จากนั้นเลือกเงื่อนไขที่จะต้องตรงตามที่กำหนดก่อนจึงจะสามารถเริ่มการดำเนินการใดๆ ได้

 7. คลิก “จากนั้น” > “เงื่อนไข” แล้วเลือกเงื่อนไขที่จะต้องตรงตามที่กำหนดก่อนจึงจะสามารถเริ่มการดำเนินการใดๆ ได้

 8. คลิก “จากนั้น” > “การดำเนินการ” เพื่อเลือกการดำเนินการที่จะให้ระบบทำเมื่อเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้เป็นจริง

 9. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ มิฉะนั้น เพื่อเพิ่มไปยังขั้นตอนการทำงานของคุณหากเงื่อนไขที่คุณกำหนดเป็นเท็จ คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขหรือการดำเนินการเพิ่มเติมได้

 10. คลิกที่ขั้นตอนการทำงานใหม่ จากนั้นป้อนชื่อขั้นตอนการทำงานของคุณ

 11. คลิกเปิดใช้ขั้นตอนการทำงาน

 12. หากต้องการเริ่มใช้ขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้คลิก “เปิด

การสร้างขั้นตอนการทำงานโดยใช้เทมเพลต

เทมเพลตคือขั้นตอนการทำงานสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นโดย Shopify ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งและใช้งานได้

เทมเพลตจะใช้ทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่มีข้อมูลตัวยึดตำแหน่งกรอกไว้อยู่แล้ว ก่อนที่คุณจะเปิดใช้ขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้แก้ไขขั้นตอนการทำงานและป้อนค่าที่คุณต้องการใช้แล้ว ตัวอย่างเช่น

 • หากขั้นตอนการทำงานเพิ่มแท็กไปยังลูกค้าหรือคำสั่งซื้อ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าแท็กเหล่านั้นคือแท็กที่คุณต้องการใช้
 • หากขั้นตอนการทำงานมีการส่งข้อความ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนข้อมูลผู้รับแล้ว เช่น ที่อยู่อีเมล
 • หากขั้นตอนการทำงานใช้แอปที่คุณไม่ต้องการติดตั้ง คุณอาจจะสามารถทดแทนฟังก์ชันที่คล้ายกันได้ เช่น การแทนที่การดำเนินการที่จะส่งข้อความบน Slack ด้วยการดำเนินการที่จะส่งอีเมล

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Flow

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกสร้างขั้นตอนการทำงาน

 5. คลิก “เรียกดูเทมเพลต” จากนั้นเลือกเทมเพลต

 6. ตรวจสอบเทมเพลตเพื่อยืนยันว่าตรงตามความต้องการของคุณ คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้หลังจากที่คุณติดตั้งแล้ว

 7. คลิกติดตั้ง

 8. แก้ไขเทมเพลตตามต้องการ

 9. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ชื่อของขั้นตอนการทำงาน แล้วแก้ไขชื่อ

 10. คลิกเปิดใช้ขั้นตอนการทำงาน

 11. หากต้องการเริ่มใช้ขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้คลิก “เปิด

ดูที่หน้าตัวอย่างสำหรับตัวอย่างของเทมเพลตขั้นตอนการทำงานที่พร้อมใช้งาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี