การอ้างอิง Shopify Flow

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ทำให้เกิดขั้นตอนการทำงาน ให้ดูที่หน้าอ้างอิงเหล่านี้

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์คือกิจกรรมที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการทำงาน โดยทริกเกอร์อาจเป็นกิจกรรมภายในของ Shopify หรือกิจกรรมภายในแอปพลิเคชันจากภายนอก และในแต่ละทริกเกอร์จะประกอบไปด้วยรายการของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสามารถใช้ในขั้นตอนการทำงานได้

เงื่อนไข

เงื่อนไขจะเริ่มต้นการดำเนินการเมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการเท่านั้น เงื่อนไขเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของรูปประโยค “ถ้า...แล้ว...” ส่วนเงื่อนไขนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของเหตุการณ์ทริกเกอร์ รวมถึงคุณสมบัติของออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยได้ เช่น คำสั่งซื้อ สินค้า และลูกค้า

การดำเนินการ

การดำเนินการคืองานต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงออบเจ็กต์ในร้านค้า Shopify และในแอปต่างๆ ของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งอีเมล ส่งข้อความใน Slack และโทรติดต่อบริการภายนอกด้วย HTTP WebHook ได้

เมื่อเลือกการดำเนินการสำหรับขั้นตอนการทำงานเพื่อดำเนินการแล้ว ตัวเลือกของคุณจะได้รับการกรองโดยอิงจากทริกเกอร์ของขั้นตอนการทำงาน

ตัวแปร

ตัวแปรคือตัวยึดตำแหน่งที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน ตัวแปรเหล่านี้บรรยายคุณลักษณะของลูกค้า คำสั่งซื้อ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น จะมีตัวแปรต่างๆ สำหรับระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ มูลค่าคำสั่งซื้อ และชื่อลูกค้า

ตัวแปร Liquid คือตัวแปรขั้นสูงที่อนุญาตให้มีเนื้อหาการทำซ้ำหรือเงื่อนไขได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวแปร liquid ในการสร้างข้อความที่มีรายละเอียด เช่น ชื่อสินค้า, SKU, ราคา และปริมาณของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการในคำสั่งซื้อหนึ่งๆ และบันทึกข้อมูลผู้รับของคุณจากการต้องค้นหาข้อมูลชุดนี้

ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ

ตัวเชื่อมต่อจะช่วยให้คุณสามารถใช้แอปใดแอปหนึ่งเพื่อสร้างทริกเกอร์โดยอิงตามข้อมูลจากแอป หรือเพื่อสร้างการดำเนินการที่ใช้แอปได้ เมื่อคุณใช้ทริกเกอร์ แอปจะส่งข้อมูลไปยัง Flow เมื่อคุณใช้การดำเนินการ Flow จะส่งข้อมูลไปยังแอป

ข้อความ

ขั้นตอนการทำงานใดๆ อาจรวมถึงการดำเนินการที่จะส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมล flow@shopify.com ไปยังผู้รับที่คุณระบุไว้ โดยสามารถใช้ตัวแปรเพื่อปรับแต่งอีเมลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหรือเพิ่มรายละเอียดได้

คำขอ HTTP

ขั้นตอนการทำงานใดๆ อาจรวมถึงการดำเนินการที่จะส่งคำขอ HTTP เพื่อเชื่อมต่อขั้นตอนการทำงานของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์หรือ URL ของเว็บไซต์

ตัวอย่าง

ตรวจสอบตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานบางรายการที่คุณสามารถใช้ใน Shopify Flow ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี