การอ้างอิง Shopify Flow

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ทำให้เกิดขั้นตอนการทำงาน ให้ดูที่หน้าอ้างอิงเหล่านี้

ขั้นตอน

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์คือกิจกรรมที่จะเริ่มขั้นตอนการทำงาน โดยทริกเกอร์สามารถเป็นกิจกรรมภายใน Shopify ณ เวลาและวันที่หนึ่งๆ หรือกิจกรรมภายในแอปพลิเคชันจากภายนอกได้ และในแต่ละทริกเกอร์จะประกอบไปด้วยรายการของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสามารถใช้ในขั้นตอนการทำงานได้

เงื่อนไข

เงื่อนไขจะเริ่มต้นการดำเนินการเมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการเท่านั้น เงื่อนไขเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของรูปประโยค “ถ้า...แล้ว...” ส่วนเงื่อนไขนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของเหตุการณ์ทริกเกอร์ รวมถึงคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยได้ เช่น คำสั่งซื้อ สินค้า และลูกค้า

การดำเนินการ

การดำเนินการคืองานต่างๆ ที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงในร้านค้า Shopify ของคุณหรือในแอป หรือส่งผลกระทบต่อข้อมูลในขั้นตอนการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถกู้คืนข้อมูลจากร้านค้า ส่งอีเมลและข้อความ Slack ตลอดจนโทรติดต่อบริการภายนอกด้วย HTTP Webhook ได้

การดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เคยนำเข้าไปยังขั้นตอนการทำงานแล้วเท่านั้นโดยทริกเกอร์หรือการดำเนินการ Get จะเป็นการนําเข้าข้อมูลบางอย่างจากร้านค้าของคุณไปยังขั้นตอนการทำงาน จากนั้นข้อมูลจะถูกนําไปใช้ในการดำเนินการหลังเกิดทริกเกอร์หรือการดำเนินการดังกล่าวการดำเนินการที่ใช้ในขั้นตอนการทำงานจะต้องแชร์บริบทกับข้อมูลในขั้นตอนการทำงาน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการจะต้องปรากฏในขั้นตอนการทำงานหากคุณเลือกการดำเนินการที่ไม่ได้แชร์บริบทกับทริกเกอร์ที่คุณเลือกหรือข้อมูลจากการดำเนินการ Get ระบบก็จะไม่เรียกใช้ขั้นตอนการทำงานดังกล่าวและแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ “สร้างลูกค้าแล้ว” การทริกเกอร์นี้จะนําเข้าข้อมูลลูกค้าไปยังขั้นตอนการทำงาน การดำเนินการหลังเกิดทริกเกอร์ดังกล่าวก็คือ “เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อ” การดำเนินการ “เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อ” ใช้ได้กับข้อมูลคำสั่งซื้อ และใช้ไม่ได้กับข้อมูลลูกค้า เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดบริบทไม่ตรงกัน

ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ

ตัวเชื่อมต่อจะช่วยให้คุณสามารถใช้แอปใดแอปหนึ่งเพื่อสร้างทริกเกอร์โดยอิงตามข้อมูลจากแอป หรือเพื่อสร้างการดำเนินการที่ใช้แอปได้ เมื่อคุณใช้ทริกเกอร์ แอปจะส่งข้อมูลไปยัง Flow เมื่อคุณใช้การดำเนินการ Flow จะส่งข้อมูลไปยังแอป

คำขอ HTTP

ขั้นตอนการทำงานใดๆ อาจรวมถึงการดำเนินการที่จะส่งคำขอ HTTP เพื่อเชื่อมต่อขั้นตอนการทำงานของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์หรือ URL ของเว็บไซต์

หากคุณไม่แน่ใจว่าทริกเกอร์และการดำเนินการใดที่สามารถใช้ด้วยกันในขั้นตอนการทำงาน โปรดตรวจสอบทริกเกอร์และการดำเนินการ

แนวคิดและฟีเจอร์ที่สำคัญ

เมตาฟีลด์

เมตาฟิลด์ คือช่องแบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมไปยังสินค้า ลูกค้า คำสั่งซื้อ และออบเจ็กต์อื่นๆ ในร้านค้าของคุณ เมตาฟิลด์สามารถใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ไม่รวมอยู่ในช่องเริ่มต้นของออบเจ็กต์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เมตาฟิลด์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้า วันเกิดของลูกค้า หรือวันที่จัดส่งของคำสั่งซื้อได้

ตัวแปรของ Liquid

ตัวแปรคือตัวยึดตำแหน่งที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน ตัวแปรเหล่านี้บรรยายคุณลักษณะของลูกค้า คำสั่งซื้อ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น จะมีตัวแปรต่างๆ สำหรับระบุเลขคำสั่งซื้อ มูลค่าคำสั่งซื้อ และชื่อลูกค้า

ตัวแปร Liquid คือตัวแปรขั้นสูงที่อนุญาตให้มีเนื้อหาการทำซ้ำหรือเงื่อนไขได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวแปร liquid ในการสร้างข้อความที่มีรายละเอียด เช่น ชื่อสินค้า, SKU, ราคา และปริมาณของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการในคำสั่งซื้อหนึ่งๆ และบันทึกข้อมูลผู้รับของคุณจากการต้องค้นหาข้อมูลชุดนี้

ข้อความ

ขั้นตอนการทำงานใดๆ อาจรวมถึงการดำเนินการที่จะส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมล flow@shopify.com ไปยังผู้รับที่คุณระบุไว้ โดยสามารถใช้ตัวแปรเพื่อปรับแต่งอีเมลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหรือเพิ่มรายละเอียดได้

ข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูข้อมูลร้านค้าของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานใน Shopify Flow เพื่อใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้

ข้อมูลที่ได้รับการป้องกัน

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (PII) และวิธีจัดการอย่างปลอดภัย

ในส่วนนี้

ตัวอย่าง

ตรวจสอบตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานบางรายการที่คุณสามารถใช้ใน Shopify Flow ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี