ส่งอีเมล

การดำเนินการส่งอีเมลจะส่งอีเมลจาก flow@shopify.com หากคุณมีปัญหาในการรับอีเมลจาก Flow ตรวจสอบว่าอีเมลของคุณกรองอีเมลจากที่อยู่อีเมลนี้ออกอยู่หรือไม่

ช่อง

การ ส่งอีเมล มีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการส่งอีเมล
ช่อง คำอธิบาย
อีเมล ที่อยู่อีเมลที่ส่งข้อความ หากต้องการส่งอีเมลไปยังบุคคลหลายคน ให้แยกที่อยู่อีเมลของตนด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณไม่สามารถใช้ตัวแปรเพื่อปรับแต่งที่อยู่อีเมลได้
เรื่อง ชื่อเรื่องของอีเมล
ข้อความ ข้อความในอีเมล

ทริกเกอร์

การ ส่งอีเมลสามารถใช้งานได้ ในทุกขั้นตอนการใช้งาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งานที่จะส่งอีเมลเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า $500

ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ ระบบจะส่งอีเมลเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า $500

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี