เพิ่มแท็กลูกค้า

การ แท็กเพิ่ม ลูกค้า จะเพิ่ม แท็กไปยังลูกค้าที่ทริกเกอร์ขั้นตอนงาน

ช่อง

การดำเนินการเพิ่มแท็กลูกค้าจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการเพิ่มการแท็กลูกค้า
ช่อง คำอธิบาย
แท็ก แท็กที่จะเพิ่มไปยังลูกค้า ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก หากต้องการเพิ่มแท็กหลายรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ป้อนแต่ละแท็กแยกกันต่างหากโดยพิมพ์แท็ก จากนั้นกดปุ่ม enter
  • ป้อนแท็กหลายรายการโดยคั่นแต่ละแท็กด้วยเครื่องหมายจุลภาค ลบช่องว่างระหว่างเครื่องหมายจุลภาคออกแล้ว

    ตัวอย่างเช่น การป้อนแท็ก1,แท็ก2,แท็ก3 จากนั้นกดปุ่ม enter จะส่งผลให้ แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3 เริ่มแสดงในการดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้ว จะมีการเพิ่มแท็กที่แยกกันต่างหากสามรายการ: แท็ก1, แท็ก2 และแท็ก3

ทริกเกอร์

การดำเนินการเพิ่มแท็กลูกค้าจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้ามา ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID ลูกค้า ซึ่งจะระบุลูกค้ารายที่จะเพิ่มเมตาฟิลด์เข้าไป ทั้งนี้ ID ลูกค้าถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้ แท็กเพิ่ม ลูกค้าในเวิร์กโฟลว์ที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งานที่เพิ่มแท็กเมื่อมีการสร้างลูกค้า

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะทำการเพิ่มแท็ก new ไปยังลูกค้าที่สร้างขึ้นใหม่ทุกราย

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนการเพิ่มแท็ก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี